ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท กลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดิฉันเเละคณะผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในชุมชน ได้ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้เเละเตรียมพื้นที่จัดงาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อปลูกต้นไม้ภายในที่ดินโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บนพื้นที่ 22 ไร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ ซึ่งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ จัดโดย กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกง ต.หนองยายพิมพ์ ต.หนองโสน  โดยการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ดิฉันเเละคณะผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เรียนรู้วิธีการผลิตอัดเม็ดชีวภาพ เวลา 09.00 น. ที่โรงปุ๋ยอัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบเเละขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ

ส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพมี ดังนี้

1.ฟอสเฟต 5 กิโลกรัม

  ฟอสเฟต  คือ หินชนิดหนึ่ง แร่ที่สำคัญของฟอสเฟต คือ อะพาไทต์ เกิดจากการสะสมตัวจากฟอสเฟต ส่วนใหญ่มักจะใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี

2.ยูเรีย 1 กิโลกรัม

   ยูเรีย หรือ คาร์บาไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ CO(NH₂)₂ ลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสีถึงสีขาว ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดี 

3.มูลสัตว์ 500 กิโลกรัม

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ

1.เทส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้จนเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างที่คลุกเคล้าให้รดน้ำบนกองปุ๋ยให้มีความชื้นประมาณ 50% เมื่อส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันและตรวจสอบว่าปุ๋ยใช้ได้หรือไม่

2.นำผ้าใบที่เตรียมไว้ปิดกองปุ๋ยและกลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง ใช้เวลาในการหมัก 24 วัน และนำปุ๋ยไปตากแดด 1 วัน

3. หลังจากครบกำหนดวันเเล้ว ทำกองปุ๋ยมาตีในเครื่องตีโดยใช้เครื่องตีดินร่วนดิน เพื่อให้กองปุ๋ยร่วนเพื่อจะนำมาอัดเม็ดในขั้นตอนต่อไป

4. นำเข้าเครื่องอัดเม็ด หลังจากอัดเม็ดเสร็จเเล้ว นำไปตากเเดดให้เเห้ง เพื่อบรรจุเข้าลงถุงกระสอบ เพื่อจำหน่าย

  ซึ่งการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ มีส่วนประกอบหลักคือ มูลสัตว์ ได้เเก่ มูลวัว เพราะมูลวัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุด ในการผลิตปุ๋ยเม็ดชีวภาพ ยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์อีกด้วย ซึ่งคนในชุมชนจะขายมูลวัวแบบเหมาคอก คอกละ 15,000 บาท แต่มาระยะหลังใช้วิธีการตากแดดบรรจุกระสอบแทนเพราะสามารถทำรายได้ดีกว่า หนึ่งสัปดาห์สามารถตักมูลวัวสดขาย 3 ครั้ง ได้ครั้งละประมาณ 20-25 กระสอบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงวัวด้วยการขายมูลวัว เพื่อเพิ่มรายได้

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดิฉันเเละกลุ่มบัณฑิต ได้ลงพื้นที่ เรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 เเละได้เเจก เจลเเอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยให้เเก่คนในชุมชน เเละติดสติกเกอร์ ในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วไทยเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ทราบถึงผลกระทบ จากการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ซึ้งการระบาดครั้งนี้ ได้กระจายออกไป “ครบทุกจังหวัด ผู้ติดเชื้อครอบคลุมทุกเพศทุกวัย จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน เเละเนื่องจากการระบาดที่รุนแรงเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนลดการเดินทาง อีกทั้งยังกังวลต่อความมั่นคงของรายได้ สถานประกอบการร้านอาหารเเละเเหล่งท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบต่อรายได้อย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานมากขึ้น ประชาชนในชุมชนตกงานจำนวน ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเเย่ลงจากเดิม

อื่นๆ

เมนู