นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลหนองปล่อง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชำนิ ดำเนินกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีอำเภอชำนิ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสมุนไพร ที่มีความสำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบัน สาธิตการทำฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด และการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ฮอร์โมนนมสด คือการเอานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนนมสดไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย เมื่อนำไปใช้กับผักทานใบ จะช่วยให้ผักมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยยิ่งขึ้น

ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สด ๆ มาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมนไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย

2.กิจกรรมการคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันของเรา เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่นำพาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกายและชีวิตโดยรวมแย่ลง

3.การปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้ ข่าเหลือง เป็นต้น และพืชผักสวนครัว

ฟ้าทะลายโจร มีกลไกต้านไวรัส ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์, ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์, เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส, ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส

ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อนเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมักนำมารับประทานแก้หวัด แต่จากการศึกษาพบว่า สารสำคัญ Zingerol และ Gingerol สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้

กระชายขาว โดยจากการศึกษาพบกว่า สาร panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม Flaviviridae family และยับยั้งเชื้อไวรัส picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้าปาก นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย

4.การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่าย เพื่อความประหยัดและลดค่าครองชีพ วิธีทำน้ำยาล้างจานใช้เอง ด้วยวิธีง่ายๆ มีขั้นตอนการผสมอย่างละเอียด โดยสามารถนำความรู้นี้ นำไปใช้เพื่อผสมใช้เองภายในบ้าน หรือทำน้ำยาล้างจานเพื่อขายภายในชุมชน และอาจจัดทำโครงการทำน้ำยาล้างจานเป็นสินค้า OTOP นำรายได้เข้าสู่ชุมชน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียง

วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และให้สตรีในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมต่างๆได้อย่างเท่าทัน โดยการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์แบ่งปันให้กับคนในตำบล
ขับเคลื่อนโดย สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ โดยนางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชำนิ นำโดยนางบัวรินฑร์ พินาศภัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชำนิ ดำเนินการ ณ วัดตาเหล็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ

อื่นๆ

เมนู