วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ จัดอบรมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการสินค้าOTOP /กลุ่มสัมมาชีพชุมชน/ครัวเรือนโคก หนอง นา/และผู้ที่สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอชำนิ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้การตลาด 8p ให้เข้าใจถึงการจัดจำหน่ายที่มีส่วนผสมทางการตลาด อาทิ ด้านสินค้า ราคา บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด บทบาทคนขาย การประชาสัมพันธ์ การสร้างพลัง โดยเชิญวิทยากร จากสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ นางดาวสวรรค์ วรรณทอง และ นางสาวฮิซาโน๊ะ มารุ เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้การบรรยายเรื่องเน้นการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และการถนอมอาหาร(การทำกิมจิ) ให้ความรู้การสร้างตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพให้กับชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การจัดร้านต้นแบบให้กับผู้แทนตลาด

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและประดิษฐ์มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยช่วยลดปริมาณขยะและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย  เมื่อเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นของตนเองหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  มีดังนี้
1.  วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย  เช่นกล้วย  หวาย  เตยปาหนัน    กก  กระจูด  ผักตบชวา  หญ้าแฝก  หญ้าสามเหลี่ยม  เถาวัลย์  ย่าลิเภา   ปอสา  ป่านศรนารายณ์  โดยวัสดุเหล่านี้บางชนิดต้องนำมาแปรสภาพก่อนเช่น  ผักตบชวา  เตยปาหนัน  กระจูด  กล้วย  ต้องนำมาตากแห้ง  ฟอกขาว  อบกำมะถัน ฟั่นเกลียวก่อนสานขึ้นรูปเป็นตะกร้าใส่สินค้า  ส่วนเส้นใยไหมฝ้ายต้องนำมาทอก่อนแล้วจึงนำไปตัดเย็บเป็นถุงผ้า
2.  วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและรูปทรงต่าง ๆ  เช่น  กระดาษแปรรูปมาจากเยื่อไม้ยูคาลิปตัสหรือต้นสา  นำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ  กล่องกระดาษ  กระป๋องกระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุดเพราะออกแบบเป็นหีบห่อได้หลายรูปแบบ  ตัดและพับได้ง่าย  มีความคงรูป  น้ำหนักเบา  สามารถพิมพ์สีสันได้สวยงามนอกจากนี้ยังมีราคาถูกสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก  ทำลายได้ง่ายและปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายรูปแบบ  เช่น  เคลือบพลาสติกหรือเคลือบไขพร้อมป้องกันความชื้นประกบกระดาษกับแผ่นฟิล์ม  พลาสติกหรือแผ่นเปลวอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ  อากาศ  และกลิ่น

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากวิทยากรในการทำตลาด นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างตัวแทนชุมชน ทำให้กิจกรรมสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์

อื่นๆ

เมนู