ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

          ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้านหนองกง หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วม อบรมการทำสบู่ ในโครงการ U2T COVID WEEK และข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021

         เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ อบรมการทำสบู่ ในโครงการ U2T COVID WEEK ซึ่งได้มีการให้ความรู้โดยวิทยากร และในการอบรมครั้งนี้มีประชาชนในตำบลหนองกงเข้าร่วมด้วย โดยอธิบายถึงวัตถุดิบในการผลิตและขั้นตอนการผลิตที่ถูกวิธีและถูกหลักอนามัย วัตถุดิบและวิธีการทำมีดังนี้

สูตรการทำสบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อ (สำหรับผลิตในปริมาณ 10 กิโลกรัม)

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (ชนิดไข่มุกใส) 1 กิโลกรัม
 2. หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม
 3. ผงฟอง 4 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด
 6. น้ำหอม 30 cc
 7. ตัวทำข้น (KD) 1.5 ขีด
 8. เดทตอล 2-3 ฝา
 9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรม
 10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ
 2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว (ชนิดไข่มุกใส) 1 กิโลกรัม หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม และผงฟองที่ละลายแล้วมาเทผสมกันและใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆ เติมน้ำทีละ 2 กิโลกรัม และกวนให้หัวเชื้อละลาย ทำซ้ำจนเติมน้ำครบ 10 กิโลกรัม
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ ตัวทำข้น (KD) 1.5 ขีด และผงข้นที่ละลายไว้และกวนเข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลาย เข้ากัน
 5. เติมสีผสมอาหารตามที่ต้องการ กลิ่นโดยใช้หัวเชื้อน้ำหอม และสารกันบูด เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการผลิดจากนั้นบรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้ทำได้ 10-15 ก้อน แล้วแต่ขนาดของแม่พิมพ์ที่ใช้)

 1. กลีเซอรีนก้อน, เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 cc
 3. เดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 cc
 5. สีผสมอาหาร

วิธีทำ

 1. นำกลีเซอรีนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีน เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. หลังจากผ่านไปประมาณ 15-20 นาที เมื่อสบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และใส่ซองหรือกล่อง พร้อมใช้งาน

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ประมาณ 13.00 น. ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นตัวแทนในการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ข้าพเจ้าและทีม นิวGEN จึงได้ออกจากการอบรมเพื่อเดินทางไป ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการถ่ายวิดิโอเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรก โดยเนื้อหาของวิดิโอจะประกอบด้วย ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การส่งเสริม การเข้ามีส่วนร่วม ขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และเมื่อถ่ายทำเสร็จแอดมันได้ทำการตัดต่อเพื่อส่งวิดิโอเข้าแข่งขันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกทีม นิวGEN ผ่านการคัดเลือก แต่ได้รับคำติชมจากคณะกรรมการในเรื่องของวิดิโอและเสียงของวิดิโอ จึงได้มีการลงพื้นที่ ณ โรงปุ๋ยหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกครั้งเพื่อทำการถ่ายทำวิดิโอใหม่

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีม นิวGEN ได้เข้าร่วมการซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการซ้อมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นห่วงสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาด COVID-19 จึงไม่สามารถนำทีมที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ ซึ่งการซ้อมก็ได้รับคำติชมจากคณะกรรมการ และจะนำมาปรับแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในวันแข่งขันจริงครับ

 

อื่นๆ

เมนู