ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ต.หนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-13.00น. ณ บ้านหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานตามแบบสอบถาม 01 และ 02 โดยนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจึงได้มีการจัดอบรมทักษะพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่ประชาชน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาชน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม

โดยเริ่มการอบรม เวลา 09.00น. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประทวน ดำเสนา วิทยากรให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพได้ดำเนินการอบรม โดยเริ่มจากการสอบถามจากชาวบ้านในชุมชนว่าใช้ปุ๋ยชนิดใดในการทำเกษตร โดยชาวบ้านในพื้นที่ใช้ ปุ๋ยหมักทำจากหยวกกล้วย หอยเชอรี่ เศษอาหาร ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยคอก จากนั้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อแสดงให้ชาวบ้านดู โดยมีวัตถุดิบคือดินปุ๋ยไผ่ ลำอ่อน น้ำตาลทรายแดง กะปิ น้ำปลา ผงชูรส นมจืด ยาคูลท์ ไข่ไก่ และแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีจุลินทรีย์ จากนั้นได้ทำการผสมวัตถุดิบเพื่อทำการเลี้ยงจุลินทรีย์ และบอกระยะเวลาในการหมักปุ๋ยหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยมีสูตรดังนี้

1. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

2. ฮอร์โมนนมสดระเบิดดิน

3. สูตรฮอร์โมนไข่

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

1. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช

2. ช่วยให้รากพืชไม่เน่า

3. ช่วยขยายรากฝอยให้มีจำนวนมากขึ้น

4. ช่วยบำรุงดอก เร่งดอก เร่งผล

เวลาประมาณ 11.00น. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำประชาชน และทีมปฏิบัติงานเดินชมผลผลิตทางการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยในขณะเดินชมชาวบ้านบอกข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานว่าสามารถเก็บผลผลิตกลับบ้านได้อีกด้วยข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก

เวลาประมาณ 13.00น. สิ้นสุดการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวปิดการอบรม โดยในการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เขียนสรุปการอบรม ทำให้เข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงขึ้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณวิทยากรที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และข้าพเจ้าจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตำบลตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสืบไป

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 01 และ 02 เพิ่มเติม ตามหมู่ที่ได้รับมอบหมายคือ บ้านหนองยายพิมพ์และบ้านหนองเสม็ด เพื่อเก็บข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน ให้ทราบถึงปัญหาในชุมชนที่แต่ละครัวเรือนประสบพบเจอ และความต้องการในการพัฒนาชุมชนของตน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลส่งส่วนกลางและรอรับคับสั่งเพื่อพัฒนาชุมชนสืบไป

รูปภาพประกอบการอบรม

อื่นๆ

เมนู