ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญวิทยากร คุณอาริยา อุปชิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ฆ่าเชื้อ แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และครัวเรือนหนองกง ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ภายใต้โครงการ U2T COVID WEEK

สูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ
1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส แบบมุก) 1 กิโลกรัม
2. หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม
3. ผงฟอง 1 ขีด
4. ผงข้น 4 ขีด
5 .สารกันบูด 15 ซีซี
6. น้ำหอม 30 ซีซี
7. KD (สารเพิ่มความข้น) 1.5 ขีด
8. เดทตอล 2-3 ฝา
9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ
1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และผสมผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ เช่นกัน
2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ N8000 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ 8 กิโลกรัม
4. เมื่อทุกอย่างผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้กวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสี กลิ่น สารกันบูด บรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ
1. กลีเซอรีนก้อน เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
3. เดทตอล 1-2 ฝา
4. น้ำหอม 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ
1. น้ำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอมและสีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
3. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์ นำไปใส่ซองหรือกล่อง

เวลา 13.00 น. ดิฉันและสมาชิกทีมนิว Gen ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอเข้าร่วมแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

กิจกรรมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการในพื้นที่กว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาแต่ละตำบลภายใต้โจทย์ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การยกระดับการท่องเที่ยว
2. การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน
3. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon จากมหาวิทยาลัยใน 8 ภูมิภาค จำนวน 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน โดยแบ่งเป็นด้านยกระดับการท่องเที่ยว 40% รองลงมาคือ ด้านการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละ 25% และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10%

การแข่งขันเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยแข่งใน 8 สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยพะเยา แข่งวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แข่งวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ แข่งวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แข่งวันที่ 12–13 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่งวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

โดยรอบแรกจะทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ 5 ทีม รวม 40 ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือกทีมผู้สมัครเข้าแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลปรากฏว่าทีมนิว Gen ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ติด 1 ใน 40 ทีม ได้เข้ารอบแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู