ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมอบรมที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยมี คุณฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และคุณสำราญ สาทิพย์จันทร์ ประธานกรรมการกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน เป็นวิทยากรในการอบรม

ปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากนำไส้เดือน สัตว์ตัวเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ มาเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบและเพิ่มจุลินทรีย์ จนทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพ สามารถบำรุงต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยปุ๋ยมูลไส้เดือนมีลักษณะเป็นเศษอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนกินเข้าไป แล้วย่อยสลายออกมาเป็นมูลที่มีประโยชน์ รูปทรงเป็นเม็ดร่วน สีดำหรือสีน้ำตาล โปร่งเบา จุความชื้นสูง ระบายน้ำและระบายอากาศดี แถมมีธาตุอาหารและปริมาณอินทรีย์วัตถุมาก

วิธีเลี้ยงไส้เดือน มี 2 วิธี คือ
1. เลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง
2. เลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์

อุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน
1. บ่อซีเมนต์ / ปูน ทราย /ฝาบ่อ (สำหรับรองพื้นด้านล่าง)
2. ต้นกล้วย (สำหรับใส่ในบ่อซีเมนต์เพื่อทำให้จืด)
3. ขุยมะพร้าว / มูลวัว (เพื่อลดความเค็มของบ่อซีเมนต์)
4. ไส้เดือนพันธ์ุ AF

ไส้เดือนสายพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler) หรือ AF เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงปนเทาสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว มีความสามารถในการย่อยสลายขยะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นไส้เดือนดินสายพันธุ์ในเขตร้อน ซึ่งจะชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อน อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน กินเศษซากอินทรียวัตถุที่เน่าสลายเป็นอาหาร

การเลี้ยงไส้เดือน
1. ในการเลี้ยงไส้เดือนเริ่มต้นจากการ เตรียมบ่อ โดยบ่อซีเมนต์จะต้องมีการเจาะรูเชื่อมต่อกัน เพื่อระบายน้ำออก ทั้งนี้น้ำที่ระบายออกไปนั้นสามารถนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับรดต้นไม้ได้
2. นำต้นกล้วยหั่นท่อนมาแช่น้ำไว้ในบ่อปูน เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดความเค็มของบ่อซีเมนต์ (ไส้เดือนอาจตายได้จากความเค็มของซีเมนต์)
3.นำมูลวัว 1 กระสอบ แช่น้ำเป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดความเค็มก่อนนำมาลงบ่อ
4. นำขุยมะพร้าวมาลงบ่อโดยขุยมะพร้าวจะต้องผ่านการแช่น้ำมาก่อน เป็นเวลา 14 วัน
5. นำไส้เดือนพันธุ์ AF มาลงบ่อ อัตราส่วน 1/2 กิโลกรัมต่อบ่อ หลังจากนั้นจะต้องรดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 20 วัน

เมื่อครบ 20 วันแล้ว จะหยุดรดน้ำเพื่อให้หน้าดินแห้งจากนั้นจะนำบริเวณหน้าดินมากรอง/ร่อนเอามูลไส้เดือนมาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไป

หลังเสร็จสิ้นการอบรมการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมกันส่งมอบสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100% ตรายายพิมพ์ ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปดูสถานที่เลี้ยงไส้เดือน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 และชมการสาธิตวิธีการนำมูลไส้เดือนมาร่อนในตะแกรง เพื่อนำไปผึ่งลมให้แห้งและบรรจุถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้กล่าวสรุปการอบรมการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน รวมทั้งแจ้งตารางการปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคมแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองยายพิมพ์

อื่นๆ

เมนู