ข้าพเจ้านายกันตพงษ์ คำวิชัย ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์                                                                                      หลักสูตร:HSO3 การเเปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน                                                                                                            ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเเละผู้นำชุมชนเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆในชุมชนเพื่อหาเเนวทางในการเเก้ไขปัญหาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเเละได้ลงพื้นปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล เเบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เเละชุมชน                                                                                                                                                                    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์                                                         

     ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้าน ม.14 บ้านไทยทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล”เเบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน”โดยจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อมในชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ที่ให้ข้อมูลเเบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเเละตอบคำถามทุกคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงในการนำมาใช้ประโยชน์ในการเเก้ไขปัญหาเเละพัฒนาชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลเเบบสอบถาม บ้านเลขที่31 ม.14บ้านไทยทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์                               โดยได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับ นางชิต กลิ่นดอน ซึ่งเป็นเจ้าบ้านเเละเป็นคนในพื้นที่ตั้งเเต่กำเนิด อาศัยทำมาหากินในพื้นที่นานหลายปี หลังจากการพูดคุยซักถามข้อมูล ถึงความเป็นมาในหมู่บ้าน สภาพความเป็นอยู่เเละปัญหาต่างๆในชุมชนเเล้ว ข้าพเจ้าได้ ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามเเบบสอบถามที่ได้รับมอบหมายมาจากส่วนกลางเเละได้จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามรายละเอียดเอกสารที่เเนบมานี้(เเบบฟอร์ม01เเละ02)ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์เเละนำข้อมูลมาเเก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนเเละเรียบเรียงนำเสนอในเชิงวิชาการต่อไป

                                                                                         ภาพประกอบ

 

วีดีโอการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

      

      จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านไทยทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ไร่มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เเละประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เเต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(โรคโควิด19) ในปัจจุบันส่งผลกระทบให้ไม่มีงานทำหรืองานน้อยลงทำให้รายได้ลดลงส่งผลให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ส่วนของการตระหนักถึงปัญหาเเละการป้องกันโรคโควิด19นั้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามคำเเนะนำของหน่วยงานสาธารณะสุขเป็นอย่างดี

ช่องทางการติดต่อ https://www.facebook.com/kkantaphong.khamwichai/

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู