บทความประจำเดือน สิงหาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “บ้านหนองโคลน” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่านได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team โดยเวลา 13:40 น. เป็นตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์

จากการเข้าร่วมการรับฟังในครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. การตั้งชื่อลิงก์บทความ ให้ใส่เลขประจำเดือน ตามด้วย – แล้วต่อด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 2. การก็อปลิงก์ YouTube ใส่บทความให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันโดยเข้าไปที่ YouTube ของตำบลตัวเอง กดแชร์แล้วก็อปลิงก์
 3. แคปภาพหน้าจอบันทึกการลงเวลาของตนเอง แนบไฟล์ส่งพร้อมใบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 4. แคปภาพหน้าจอบันทึกใต้ลิงก์ YouTube และหัวข้อบทความของตนเอง แนบไฟล์ส่งลิงก์พร้อมใบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในการเขียนรายงานในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการเบิกจ่ายเงินเดือน และเป็นการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละตำบลในการปฏิบัติงานจริง

 

   

 

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

มีการลงพื้นที่เพื่อบริจาคของในนามของโครงการ U2T ให้กับศูนย์กักกันในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดย อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน โดยการมอบอาหารแห้ง ขนม น้ำเปล่า และของกินที่จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้ทำการกักตัวแยก รวมไปถึงผู้ดูแล ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์นั้น ได้จัดสถานที่ให้เป็นเขตควบคุมเพื่อการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 2 ที่ด้วยกัน คือ วัดโพธิ์คงคา (วัดบ้านสิงห์) และวัดหนองทะยิง โดยมี อสม. และผู้นำทุกหมู่บ้าน คอยดูแลอำนวยความสะดวก ศูนย์กักตัวทั้งสองแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่การกักตัวถูกแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้ชีวิตตลอด 14 วันด้วยเต็นท์และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย มีห้องน้ำไว้ใช้สำหรับผู้ที่กักตัวเท่านั้น จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม คือ ในการกักตัวนั้นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้กักตัวและผู้ควบคุมดูแลคือ อาหารการกินแบบสำเร็จพร้อมทานและยากันยุงเนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าชื้นทำให้มียุงจำนวนมากเวลากลางคืน

 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เวลา 19:30 น. รายระเอียดในการประชุม คือ การมอบหมายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการทำงาน และการเขียนบทความ รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานที่จะต้องจัดเตรียมและร่วมกันทำในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาขนมไทย ในตำบลบ้านสิงห์

        

วันที่ 14-17 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (อว.) กำหนด ให้มีการเก็บข้อมูลประจำเดือน โดยการเก้บแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย และการเก็บแบบสำรวจ สำหรับตลาด ซึ่งในการเก้บข้อมูลประจำเดือนนี้เป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการในการลงพื้นที่เพื่อทำการดำเนินงานในการพัฒนาขนมไทยตามหลักสูตรต่อไป เพื่อประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการดูแลตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้อ่านบทความนี้ต่อไป

เคล็ดลับทั่วไปในการป้องกันโรค

 • หากคุณไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยได้โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณจำเป็นต้องพบปะหรือรวมตัวกับคนอื่น ๆ ให้เลือกสถานที่นอกตัวอาคารหรือพื้นที่เปิดโล่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ล้างมือบ่อย ๆ และทำคามสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวในบ้านที่มีการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ
 • อย่าสัมผัสตา จมูก หรือปาก
 • ยกข้อศอกขึ้นปิดปากหรือใช้กระดาษทิชชู่เมื่อไอและจาม
 • ฟังคำสั่งให้อยู่บ้านจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นของคุณ

การปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19

 • วัคซีนต่าง ๆ ได้รับการทดสอบเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้กับประชาชน

การพัฒนาวัคซีนต่าง ๆ ผ่านการทดลองอย่างครอบคลุมก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ในประเทศหนึ่ง ๆ ได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวดขณะตัดสินใจว่าจะนำวัคซีนไปใช้กับประชาชน ทั้งนี้ เช่นเดียวกับยาทุกชนิด วัคซีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่มักเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยและชั่วคราว ผลข้างเคียงที่รุนแรงนั้นพบได้น้อยมาก คนเราจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายร้ายแรงจากโรคมากกว่าอันตรายที่เกิดจากวัคซีนป้องกันโรคนั้น ๆ มาก

 • วัคซีนโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วขณะรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด

เนื่องจากมีความต้องการวัคซีนโควิด-19 เป็นการด่วน รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ จึงใช้เงินมากขึ้นเพื่อพัฒนาวัคซีน การวิจัยและการพัฒนาวัคซีนต่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั่วโลกขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานทางคลินิกที่เข้มงวดเพื่อให้การพัฒนาวัคซีนเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาวิจัยจะมีความเข้มงวดน้อยลงหรือวัคซีนมีความปลอดภัยลดลง

 • วัคซีนโควิด-19 จะไม่แพร่เชื้อโควิด-19 ให้คุณ

คุณไม่สามารถติดเชื้อโควิด-19 จากวัคซีนได้ วัคซีนที่มีให้บริการต่อสาธารณะทั้งหมดมีไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น อาการเจ็บแขนหรือมีไข้ต่ำ ๆ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าวัคซีนกำลังทำงาน

 • ผลข้างเคียงของวัคซีนมักจะไม่รุนแรง

วัคซีนทำหน้าที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคภัยที่เกี่ยวข้อง และเช่นเดียวกับยาทุกชนิด วัคซีนอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยในระยะสั้นระหว่างที่ร่างกายกำลังปรับตัว เช่น ปวดแขนหรือมีไข้ต่ำ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่าสามารถพบได้แต่ก็น้อยมาก คนเราจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายร้ายแรงจากโรคมากกว่าอันตรายที่เกิดจากวัคซีนป้องกันโรคนั้น ๆ มาก

 • หากสวมใส่อย่างถูกต้อง หน้ากากอนามัยจะไม่ทำให้คุณได้รับออกซิเจนน้อยเกินไปหรือหายใจคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมากเกินไป

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือที่เรียกว่าหน้ากากผ่าตัด เป็นหน้ากากแบบเรียบหรือแบบมีรอยจีบที่ยึดกับศีรษะด้วยสายรัดหรือห่วง หากสวมใส่เป็นเวลานานก็อาจจะอึดอัดได้ แต่ไม่ทำให้คุณได้รับออกซิเจนน้อยเกินไปหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปแต่อย่างใด

 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่สามารถป้องกันคุณจากโควิด-19 ได้ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

 • การกลั้นหายใจไม่ใช่การทดสอบโรค

การที่คุณสามารถกลั้นหายใจได้นานกว่า 10 วินาทีโดยไม่ไอหรือรู้สึกอึดอัดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเชื้อโควิด-19 หรือโรคทางปอดอื่น ๆ วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบว่าคุณติดไวรัสโควิด-19 หรือไม่คือการตรวจผ่านการทดสอบในห้องแล็บ

 • การกินกระเทียมไม่ช่วยป้องกันหรือรักษาโรค

กระเทียมเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่อาจฆ่าเชื้อโรคบางอย่างได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ว่ากระเทียมสามารถป้องกันผู้คนจากโควิด-19 วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 คือการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่นและล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ

 • คนอายุน้อยสามารถติดโควิด-19 ได้

ผู้คนทุกวัยสามารถติดไวรัสโควิด-19 ได้ ทุกคนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร เช่น การทำความสะอาดมือเป็นประจำและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น

 • ความร้อนและความชื้นไม่หยุดการแพร่ระบาด

คุณสามารถติดโควิด-19 ได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนหรือมีแดดจัดแค่ไหน ประเทศที่มีอากาศร้อนก็มีผู้ป่วยจากโควิด-19 เช่นเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 คือการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่นและล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ

 • การกินพริกเผ็ด ๆ ไม่สามารถรักษาหรือป้องกันโรคได้

พริกอาจจะมีรสชาติดีแต่พริกไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโควิด-19 ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 คือการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่นและล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ

 • ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ผู้คนทุกวัยสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ แต่กลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรง ทุกคนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเช่น การทำความสะอาดมือเป็นประจำและการรักษาระยะห่างจากผู้อื่น

ข้อเท็จจริงเหล่านี้มาจากองค์กรด้านสุขภาพชั้นนำ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับข่าวลือผิด ๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู