1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 และลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์(เดือนสิงหาคม)

HS03 บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 และลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์(เดือนสิงหาคม)

เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ
จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้นในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง

ทำให้กลุ่มของตำบลบ้านสิงห์ยังไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อเเปรรูปผลิตภัณฑ์ได้
จึงทำให้ในเดือนสิงหาคมมีเเผนการปฏิบัติงานดังนี้

ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม

ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง อยู่กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 24 กรกฏคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
– วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 14 สิงหาคท พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และนัดหมายการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
– วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

ประชุมออนไลน์ แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

เมื่อวันนที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมเเบบออนไลน์กับทางส่วนกลาง โดยทางส่วนกลางได้ชี้แจงวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยมีระละเอียดดังนี้

บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้ลงพื้นบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดย อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก เเละอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ได้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ประจำตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในนาม U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างหลักแก้วให้ประเทศ) ตำบลบ้านสิงห์มีศูนย์ประสานเฝ้าระวังโควิด-19 ทั้งหมด 2 แห่งคือ

1. ศูนย์ประงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ วัดโพธิ์คงคา ปัจจุบันมีผู้กักตัว 8 คน
2. ศูนย์ประงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ วัดป่าหนองทะยิง ปัจจุบันมีผู้กักตัว 7 คน

 

ประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและนัดหมายการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และนัดหมายการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจง เเละมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนและบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T โดยแบ่งเป็น
1.การจะเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย – กลุ่มบัณฑิต จัดเก็บ 50 คน
– กลุ่มประชาชน จัดเก็บจำนวน 30 คน
– กลุ่มนักศึกษา จัดเก็บ 20 คน
2.กลุ่มศาสนสถาน – กลุ่มประชาชนรับผิดชอบ
3.กลุ่มโรงเรียนและตลาด – กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบ
แบ่งการจัดเก็บ ออกเป็น 2 กลุ่ม

 

 • ได้ชี้แจงวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
1. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ – สร้างและเขียนบทความ
– เลือหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
– กดปุ่มบันทึกร่าง
– เปลี่ยนชื่อลิงก์ โดยคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” หลังลิงก์ถาวร
ตั้งชื่อลิงก์ในรูปแบบ เลขเดือน-ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง นายสมคิด เขียนบทความ ประจาเดือนสิงหาคม จะตั้งชื่อเป็น 8-Somkid
2. คัดลอกลิ้งบทความ ทำได้สองวิธีคือ
วิธีที่ 1 คัดลอกจากหน้าจอการเขียนบทความ โดยใช้เม้าส์ลากและคัดลอกลิงก์ถาวร
– วิธีที่ 2 คัดลอกจาก URL โดยการเข้าเว็บไซต์ www.u2t.bru.ac.th และไปยังบทความที่ต้องการ แล้วคัดลอกจาก URL ใน Address bar
– จับภาพหน้าจอบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง วันเวลาที่ปรับปรุงบทความ
– แนบไฟล์ภาพลงในหัวข้อ 6.1 

3. การจับหน้าจอ (Capture) คำอธิบายคลิปวิดีโอใน YouTube

– เปิดคลิปวิดีโอใน YouTube ของตาบลตนเองที่ได้จัดทาในเดือนที่รายงานผล
– จับภาพหน้าจอในส่วนคำอธิบาย คำอธิบายควรประกอบด้วย คำอธิบายวิดีโอ ลิงก์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ลิงก์คณะที่สังกัด และลิงก์ตาบลที่สังกัด
– แนบภาพคำอธิบายและลิงก์วิดีโอลงในรายงานผลการปฏิบัติงาน
– ในทีมตาบลเดียวกันควรกาหนดลิงก์ให้ตรงกัน

 

 • นัดหมายการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีกำหนดการในการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ แบ่งการทำงานเป็นสองทีม คือ
  1. กลุ่มนักศึกษา ช่วยเหลือวิทยากรในการบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  2. กลุ่มบัณฑิตและประชาชน ช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านในชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำมาแปรูปและพัฒนาต่อคือ ขนมกล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตกของแม่อารมณ์
  และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย (เพิ่มเติมจากเดือนกรกฎาคม)

 • มีการประเมิณตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการประเมิณอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะรีบไปพบเเพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบอาการของตนเอง มีการป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เเละเว้นระยะห่าง  2 เมตรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีญาติกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ส่งตัวไปกักตัวทันที เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • มีการสังเกตอาการเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการสังเกตุอาการของตนเองเเละอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบเเพทย์ทันที
 • มีการดูเเลสุขอนามัยตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการดูเเลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเเละสบู่ หรือเจลเเอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประธานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เเละหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เเละใช้ช้อนส่วนตัว
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก เเละมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประธานอาหาร เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการระมัดระวังในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน เเก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ทำความสะอาดตนเองหลังกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกกรมนอกบ้าน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องเเต่งกายทันที เมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกกรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับเดือนสิงหาคม เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ
ทำให้ในเดือนนี้ยังไม่สามารถจัดการเเปรรูปขนมได้ พวกเราจึงได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)ในตำบลบ้านสิงห์
และได้มีการบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู