เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ
จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้นในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง
ข้าพเจ้านางสาววาสนา แก้วไธสง กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตราการต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความเชื่อใจ ไว้วางใจให้กับทางชุมชน ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
และขอเป็นกำลังในให้ทุกท่านผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมการเเปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรม “การแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ (ผ่านระบบออนไลน์)” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 รับหน้าที่เป็น Staff คอยช่วยเหลือวิทยากร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2 รับหน้าที่เป็น Staff คอยช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านในชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ พวกเราได้เลือกพัฒนาขนม 2 ชนิดด้วยกันคือ

1. กล้วยฉาบหรือกล้วยเบรคแตก
2. ขนมบ้าบิ่น

การแปรรูปเพื่อสร้างความหลายหลายให้กับผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้

1. กล้วยฉาบหรือกล้วยเบรคแตก
– ได้ทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น โดยทางวิทยากรเเนะนำเป็นเเบบซองกระดาษมีซิปสีน้ำตาลเเละซองพลาสติกสีใส เพื่อโชว์ผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มีความสวยน่าทาน น่าซื้อมากยิ่งขึ้น
– เพิ่ม Oxygen Adsorber หรือ ซองกันชื้น
– ออกแบบ Logo ให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี Packge ที่หน้าสนใจมายิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคอยากเข้ามาซื้อขนมของทางชุมชน
วิธีการบรรจุ
1. นำผลิตภัณฑ์ใส่ซองบรรจุ 150 กรัมหรือตามปริมาณซองที่นำมาบรรจุ
2.ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Oxygen Adsorber หรือ ซองกันชื้น ใส่ลงในซองบรรจุภัณฑ์ โดยคำนวณได้ดังนี้
–  ถ้าอากาศชื้นมาก จำเป็นต้องใส่เยอะตาม (ใช้ตัวชื้นในอากาศเป็นตัวตัดสิน)
–  ถ้าชื้นมากแทนด้วย 2 ถ้าชื่นน้อยแทนด้วย 1 แล้วนำมาคูณกับปริมาทของซองบรรจุ
–  พอได้ค่าตัวเลขที่คูณมาแล้ว ต่อมาให้นำมาคูณกับระยะเวลาที่อยากจัดเก็บ ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการที่เราอยากจัดเก็บผลิตภัณฑ์เช่น 1 เดือนหรือ 2 เดือน แล้วนำมาหารด้วย 16
–  ค่าตัวเลขที่หารได้คือค่าของ Oxygen Adsorber หรือ ซองกันชื้น ต่อกรัมที่เราจะใส่ในบรรจุภัณฑ์ในเเต่ละซอง
3. ติด Logo ให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อความน่าสนใจ ทำให้ผุ้อื่นจดจำแบรนสินค้าของเราได้
4. การคำนวณต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคำนวณต้นทุนในการผลิตให้ชัดเจน เพื่อจะได้กำหนดราคาขายให้เหมาะสม และได้กำไรที่ดี

2. ขนมบ้าบิ่น
– ได้ทำการคิดสูตรขนมขึ้นมาใหม่ เพื่อคนรักสุขภาพและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความตรงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ส่วนผสม
1. แป้งข้าวเหนียว 280 กรัม
2. แป้งท้าวยายม่อม 1-2 ช้อนโต๊ะ
3. มะพร้าวทึนทึกขูด 200 กรัม
4. น้ำตาลมะพร้าว 100 กรัม
5. เกลือ 1 กรัม
6. กะทิ 1/2 ถ้วย
7. น้ำมันพืช (สำหรับทากระทะ)
วิธีการทำ
1. นำกะทิ น้ำตาลมะพร้าวและเกลือ มาผสมรวมกันในอางผสม
2. นำแป้งข้าวเหนียวและแป้งท้าวยายม่อมมาผสมกัน
3. เตรียมมะพร้าวทึนทึก นำมาขูดเตรียมไว้
4. นำส่วนผสมทุกอย่างรวมกัน โดยเทส่วนผสมของเหลวลงไปในอางผสมใบใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยแป้งที่ได้เตรียมไว้ แล้วใช้ไม้พายกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อได้ที่แล้วให้นำมะพร้าวขูดลงไปผสม
5. ตั้งกะทะให้ร้อนใช้ไฟกลาง เเล้วทาน้ำมันลงไป(ไม่ต้องทาเยอะมาก)
6. นำส่วนผสมลงไปจี่บนกะทะ
7. สุกแล้วตักออก นำขนมออกมาพักไว้
8. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์

 

การปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ผ่านมามีรายระเอียดดังนี้

1 . เดือนกุมภาพันธ์
   ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอมร์ 01 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ณ บ้านหนองขอม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
   จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ได้พบว่า คนในชุมชนหนองขามนั้น อาชีพหลักคือการทำไร่ ทำนาเเละทำขนมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีขนมที่เป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้มากมาย เเต่ด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงจึงทำให้รายได้ยังคงพออยู่ได้ในเเต่ละเดือน ไม่ได้มีกำไรมากจากการขาย ปัญหาด้านการขาดเเคลนน้ำที่มาใช้ในการเกษตรเเละนำมาใช้ในครัวเรือน ปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน เเละได้ข้อเสนอเเนะจากคนในชุมชนในเรื่องต่างๆมากมาย เพื่อนำมาศึกษาเเละมาพัฒนาต่อไป

2 . เดือนมีนาคม
   ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอมร์ 02 เเละ 06 เกี่ยวกับปัญหาเเละผลกระทบของการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บ้านหนองขอม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
  ชาวบ้านในพื้นที่มีการรับมือกับโรโควิด-19 ตามสถานะการณ์เป็นอย่างดี มีการเช็คสุขภาพของตนเองเเละคนในครอบครัวสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยเเละใช้เจลเเอลกอฮอร์ หรือน้ำในการล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุข มีการใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่น เเก้วน้ำหรือหลอด การเว้นระยะห่าง  ตามมาตราฐานการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณะสุขตำบล เเละยังมีการเฝ้าระวังอาการของคนในชุมตลอดช่วงเวลา

3 . เดือนเมษายน
   ดิฉันได้เข้าร่วมการจัดเวทีอบรมการค้นคว้าข้อมูลเเละวิเคราห์ข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน ทางด้านการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ปัญหาเเละอุปสรรค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
   ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ์ทั้งหมดในตำบลบ้านสิงห์ เเละได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้แก่ บ้าบิ่น ขนมใส่ไส้ กล้วยฉาบเเละมะพร้าวน้ำหอม โดยเเนวทางการพัฒนามีดังนี้ เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademarks logo design) บรรจุภัณฑ์
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เเละการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บรักษาได้นานขึ้นเป็นต้น

4 . เดือนพฤษภาคม
  เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้นจึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยวทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น
    จากการสำรวจพบว่า– ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น : วัดโพธิ์คงคา เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่กับตำบลบ้านสิงห์มาเป็นเวลานานหลายปี
– ทางด้านพืชในท้องถิ่น จะพบเป็นจำนวนมากที่สุด มีหลากหลายชนิดสามารถนำมาต่อยอดได้ หากปลูกเป็นจำนวนมากเช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง  เป็นต้น
– ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น : ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการเลี้ยงวัว ควายเเละหมูเป็นหลัก
– ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่น : ฝายห้วยน้อย เเละบ่อน้ำหลังศาลปูตาสมควร
– ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น : ร้านก๋วยเตี๋ยวยาย เเละร้านขายน้ำ

5 . เดือนมิถุนายน
   ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเป็นกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ส่วนกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษา เข้าร่วมรับชม live ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม  ได้ลงพื้นถ่ายคลิปวีดิโอ covid week  เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่
   ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เเละได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้แก่ บ้าบิ่น ขนมใส่ไส้ กล้วยฉาบเเละมะพร้าวน้ำหอม รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เเละการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บรักษาได้นานขึ้น การถ่าย และได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 สอนการทำเจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนนชุมชนเพื่อเป็นความรู้

6 . เดือนกรกฎาคม
   ดิฉันได้ลงพื้นที่ถ่ายวีดีโอของโครงการ Hackatoon ชื่อทีม You to team และได้รับบมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย
จากการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสรุปได้ดังนี้

 • มีการประเมินตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการประเมินอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะรีบไปพบเเพทย์ เพื่อทำการตวรจสอบอาการของตนเอง มีการป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เเละเว้นระยะห่าง  2 เมตรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีญาติกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ส่งตัวไปกักตัวทันที เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • มีการสังเกตอาการเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการสังเกตุอาการของตนเองเเละอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบเเพทย์ทันที
 • มีการดูเเลสุขอนามัยตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการดูเเลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเเละสบู่ หรือเจลเเอลกอฮอลล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประธานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เเละหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เเละใช้ช้อนส่วนตัว
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก เเละมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประธานอาหาร เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการระมัดระวังในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน เเก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ทำความสะอาดตนเองหลังกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกกรรมนอกบ้าน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องเเต่งกายทันที เมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

7 . เดือนสิงหาคม
  ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมเเบบออนไลน์กับทางส่วนกลาง โดยทางส่วนกลางได้ชี้แจงวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และเก็บแบบสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนและบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T โดยแบ่งเป็น
1.การจะเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย
– กลุ่มบัณฑิต จัดเก็บ 50 คน
– กลุ่มประชาชน จัดเก็บจำนวน 30 คน
– กลุ่มนักศึกษา จัดเก็บ 20 คน
2.กลุ่มศาสนสถาน
– กลุ่มประชาชนรับผิดชอบ
3.กลุ่มโรงเรียนและตลาด
– กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบ
แบ่งการจัดเก็บ ออกเป็น 2 กลุ่ม
   ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานประจำเดือนที่ถูกต้อง และการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจในตำบลบ้านสิงห์โดยการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

8 . เดือนกันยายน
  ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลายหลายให้กับผลิตภัณฑ์ และลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพิ่มเติมประจำเดือน
   ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มของพวกเราได้เลือกนำมาพัฒนา วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ได้นาน วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หน้าสนใจ และวิธีการทำขนมบ้าบิ่นเพื่อสุขภาพ

กระบวนการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

การวัดว่าเราสามารถทำงานได้ดีและถูกต้องด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ และงานที่ทำนั้นตรงตามเป้าหมายของทั้งหน่วยงานและตัวเอง ซึ่งต้องคำนึงถึงทั้ง Input ที่เราใส่เข้าไปในงานอย่างเวลาและพลังงาน (หรือวัตถุดิบที่ใช้ผลิตถ้ามองในมุมอุตสาหกรรม) และ Output หรือผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีปริมาณและคุณภาพมากขนาดไหน ซึ่งเป้าหมายของการทำงานที่นับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดวัดได้จาก
– ใช้เวลาน้อยที่สุด
– สูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
– ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพและปริมาณสูงที่สุด
และต้องมาการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพของงานเเละตนเอง

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ได้เรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ในการทำงานทั้งทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และทักษะที่สำคัญที่สุดคือ การทำงานเป็นทีม หากเกิดความแตกแยก งานก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน

 1. การเดินทาง เพราะดิฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ จึ่งทำให้ยากต่อการเดินทาง
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน เพราะไม่คุ้นเคยพื้นที่ในชุมชน จึงยากต่อการเก็บข้อมูลเเละการเข้าถึงชาวบ้านในชุมชน

วิธีการแก้ไขปัญหา

 1. หากต้องลงพื้นที่ในวันที่มีการอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดิฉันจะเลือกเดินทางไปกับอาจารย์ผู้ดูแลตำบลบ้านสิงห์ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 2. ให้รุ่นพี่ที่ปฏิบัติงานตำบลเดียวกัน ที่เป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ และพาไปเก็บข้อมูล เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว สามารถเข้าถึงชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการนำมาวิเคราะห์

ควรมีการเพิ่มกิจกรรมใด เพื่อทำให้การปฏิบัติงานในชุมชน เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ควรมีการเปิดเพจให้กับคนในชุมชนในการโพสขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของคนในชุมชน การตลาดออนไลน์ในสมัยนี้ ถือเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการที่จะลงทุน และสามารถกระจายสินค้าได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการส่งของส่วนใหญ่หากมีออเดอร์เข้ามา จะเป็นการส่งทางไปรษณีย์ ลดการสัมผัสเชื่อได้อย่างเหมาะสม

สำหรับเดือนกันยายน เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ
ในเดือนนี้พวกเราได้จัดกิจกรรมการเเปรรูปเพื่อสร้างความหลายหลายให้กับผลิตภัณฑ์
และพวกเราได้จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)ในตำบลบ้านสิงห์
โดยการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

 

อื่นๆ

เมนู