ข้าพเจ้า นาง ชานิดา เทพศรัทธา กลุ่ม ประชาชน

รายงานประจำเดือน: ตุลาคม

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ทางผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดำเนินงานตามแผนที่ทาง อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์

วันที่1 ตุลาคม  2564

ได้เข้าร่วมรายการตัวภาคประชาชน ( ตัวสำรอง) มีการอบรมณ์การทำงาน หน้าที่เเละ มอบหมายการทำงาน ประจำตำเเหน่งที่ตัวเองทำ เเละเเนะนำตัว

วันที่2 ตุลาคม 2564

2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้เข้าร่วมประชุม Online เป็นครั้งเเรกผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พูดคุยการทำงาน เเนะนำการทำงานเเละพูดคุยเเละเเนะนำผู้เข้าร่วมงานใหม่  โดยได้แนะนำผู้ปฏิบัติการใหม่ให้อบรมการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning 4 เเจ้งรายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล เเละประเมินตนเอง จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด ตามจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้

การเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย

  • กลุมบัณฑิตจัดเก็บข้อมูล 50 หลังคาเรือน
  • กลุ่มประชาชนจัดเก็บข้อมุล 30 หลัง
  • กลุ่มนักศึกษาจำนวน  20 หลัง

การมอบหมายงานมีดีงนี้

การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

ไปตรวจสำรวจวัด เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด- 19 ทางวัดได้ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ การจัดงานศพ หรือพิธีต่างๆเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ

วันที่4 ตุลาคม 2564

ได้ลงพื้นที่สำรวจศาสนสถานที่ วัดโพธ์คงคา ต. บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ ได้รับบมอบหมายให้ไปสำรวจเก็บข้อมูลศาสนสถานในวัด ได้พูดคุยกับพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทางวัดจัดให้มีการใส่เเมกท์เเละเจลล้างมือ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านสิงห์ ได้มีการวางเเผนการจัดกิจกรรม สาธิตการน้ำมันเหลือง ยาหม่อง สเปร์ยสมุนไพรป้องกันยุง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ได้เข้าร่วมอบรมณ์เเละทำกิจกกรม กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงาน การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสมุนไพร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ได้แก่ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านจำนวน 2 คน กลุ่มนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน โดยมีวิทยากรที่บรรยายการอบรม คือ ดร.สุกัญญา ทองขัน และ ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ อาจารย์จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้บอกวิธีการเเละสาธิตวิธีทำยาหม่องให้ดู

น้ำมันเหลือง

ส่วนประกอบ

1. ไพล 200 กรัม

2. ขมิ้น 50 กรัม

3. น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ : นำนำไพรเเละขมิ้นมาหั่นเป็นชิ้นบางๆเท่าที่จะบางได้ เเล้วนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มช้ไฟกลางจนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง หลังจากนั้นกรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70 – 80 มิลลิลิตร)

ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

 1. วาสลิน 120 กรัม

2. พาราฟิน 80 กรัม

3. น้ำมันไพล 60 กรัม

4. พิมเสน 20 กรัม

5. เมนทอล 20 กรัม

6. การบูร 20 กรัม

7. น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร

8. น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ :

1. นำพาราฟินและวาสลินใส่ในภาชนะ เเล้วนำมาละลายในความร้อน

2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนละลาย

3. เเมื่อทั้งสองอย่างละลายจนใสเเละเป็นเนื้อเดียวกันเเล้วให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูรพิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่องตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

 

อื่นๆ

เมนู