ข้าพเจ้า นางสาวพนิดา  สนทนา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อพูดคุยนัดหมายการปฎิบัติงานเดือนตุลาคมและแนวทางการปฎิบัติงานที่เหลือภายใน 3 เดือนนี้ โดยได้ต้อนรับและแนะนำผู้ปฎิบัติงานใหม่และได้มอบหมายงานให้ผู้ปฎิบัติงานใหม่ได้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลได้ทั่วถึง สุดท้ายได้แนะนำการปฎิบัติงาน การลงเวลาการปฎิบัติงาน การเขียนบทความ

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมออนไลน์เป็นกรณีพิเศษผ่านทาง Google meet ในเวลา 16.00 น. โดยได้มีงานใหม่เข้ามา ซึ่งงานใหม่ล่าสุดที่ผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมาย คือ การทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งหัวข้อกลุ่มเป้าหมายที่จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำแบบสอบถามมีดังนี้ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้าง 4. ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าห้าที่โครงการ (USI) 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. อปท. 11. เอกชนในพื้นที่ โดยอาจารย์ประจำลักสูตรได้แบ่งหัวข้อกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของผู้ปฎิบัติงาน

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โดยได้ลงพื้นที่จากการได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย คือ เอกชนในพื้นที่ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและเลือกร้านค้าเอกชนในพื้นที่ คือ ร้านอาหารครัวลีลาวดี โดยทางร้านจะจำหน่ายประเภท อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว หมูกะทะและเครื่องดื่ม ซึ่งทางโครงการ U2T ได้มาสนับสนุนสินค้าทางร้านอาหารครัวลีลาวดี เพื่อใช้ในการจัดพักเที่ยงในช่วงการจัดอบรม ทางร้านครัวลีลาวดีจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  และสุดท้ายได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานโดยให้ตัวแทนหมู่บ้าน ของตำบลบ้านสิงห์ หมู่บ้านละ 2 ท่าน เพื่อเข้าอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ณ ศาลากลาง หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้จัดอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยการจัดอบรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 2 ท่าน ในตำบลบ้านสิงห์ และผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ประจำโครงการและ ดร. สุกัญญา ทองขัน ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนขั้นตอนการทำสเปรย์ไล่ยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง และยาหม่องไพล

 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 1. สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร

ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

ผิวมะกรูด 50 กรัม

การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

 1. นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง
 2. แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)
 3. กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

 

 1. น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล

ส่วนประกอบ

ไพล 200 กรัม     

ขมิ้น 50 กรัม

น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

เมนทอล 120 กรัม

การบูร 80 กรัม

พิมเสน 40 กรัม

น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

 

 1. ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

วาสลิน 120 กรัม

พาราฟิน 80 กรัม

น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร

พิมเสน 20 กรัม

เมนทอล 20 กรัม

การบูร 20 กรัม

น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร

น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

 1. ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)
 2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และนำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสนน้ำมันระกำ และยูคาลิปตัส จากข้อ 2 แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หมายเหตุ

  1. ไม่ควรใช้ความร้อนสูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
  2. การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
  3. สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

เกร็ดความรู้

 1. การบูร มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
 2. เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 3. พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก
 4. พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว
 5. วาสลิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด
 6. น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก
 7. น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขับเสมหะ แก้โรคหอบหืด

 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ชุด

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
การเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามสำหรับโรงเรียน 

ตำบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์

โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ

 1. โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกง
 3. โรงเรียนสิงหวิทยาคม

การลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโรงเรียน

 • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม
 • ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน
 • จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

 

สรุป เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ยังไม่หมดไปทำให้การลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลในชุมชนจึงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง การปฎิบัติตัวก่อนไปลงพื้นที่จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ปฎิบัติงานและผู้ให้ข้อมูล โดยมีการป้องกันเบื้องต้นคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็ม และสวมหน้ากากอนามัย ยืนห่างจากผู้ให้ข้อมูล 2 เมตร ในการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของหมู่ที่ 1 บ้านหนองดุมในเดือนตุลาคม คนในชุมชนให้ความร่วมมือ แต่เนื่องสถานการณ์โควิดทำให้บางบ้านยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก จึงยากต่อการสอบถามข้อมูล แต่ผู้ปฎิบัติงานเองจึงต้องรีบเร่งเก็บข้อมูลเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ สุดท้ายนี้ในการจัดอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารวมอบรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำสมุนไพรไล่ยุง ยาเหลืองไพร ยาหม่อง มาใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายได้เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน  และในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจของคนในชุมชนและชื่นชอบกับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร และ ดร. สุกัญญา ทองขัน  ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ ที่ได้ให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวรายที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู