1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเก็บแบบสอบถาม U2T-SROL ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์(เดือนตุลาคม)

HS03 จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเก็บแบบสอบถาม U2T-SROL ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์(เดือนตุลาคม)

เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ
จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้นในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง
ข้าพเจ้านางสาววาสนา แก้วไธสง กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตราการต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความเชื่อใจ ไว้วางใจให้กับทางชุมชน ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
และขอเป็นกำลังในให้ทุกท่านผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ประชุมผ่านระบบออนไลน์วางแผนการปฏิบัติงาน

วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพิ่มเติมเดือนตุลาคม อาจารย์ได้ชี้แจงแบ่งหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ โดยมีลายละเอียดดังนี้

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจง เเละมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนและบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T โดยแบ่งเป็น
1.การจะเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย – กลุ่มบัณฑิต จัดเก็บ 50 คน
– กลุ่มประชาชน จัดเก็บจำนวน 30 คน
– กลุ่มนักศึกษา จัดเก็บ 20 คน
2.กลุ่มศาสนสถาน – กลุ่มประชาชนรับผิดชอบ
3.กลุ่มโรงเรียนและตลาด – กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบ
แบ่งการจัดเก็บ ออกเป็น 2 กลุ่ม
– เพิ่มหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่คือ
บัณฑิตจบใหม่ 2 คนเก็บแบบสำรวจตลาด
บัณฑิตจบใหม่ 1 คนเก็บแบบสำรวจโรงเรียน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งหมู่บ้านให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ดังนี้
1.นางสาวเจตจิรา แก้วพลงาม (บัณฑิต) ลงพื้นที่บ้านโคกไม้แดง
2.นางสาวลภัสสรดา ศรีศักดิ์ลง (บัณฑิต) ลงพื้นที่บ้านหนองบัวราย
3.นายพนม กลิ่นหอม (บัณฑิต) ลงพื้นที่บ้านหนองจันแดง
4.นางชานิดา เทพศัทธา (ประชาชน) ลงพื้นที่บ้านหนองโคน
5. นางสาวปัทมาพร ทุมทอง (นักศึกษา) ลงพื้นที่บ้านหนองจันแดง

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงกิจกรรมที่เหลืออีก 6 กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธนวาคม 3 เดือนสุดท้ายก่อนจะปิดโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 15 ตุลาคม 2564
อบรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มแปรรูปขนม วันที่ 22 ตุลามคม 2564
อบรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กกับผลิตภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
พัฒนาการท่องเที่ยว อาชีพและผลิตภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
อบรมเรื่องสุขภาพ ยกระดับการท่องเที่ยว เดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมจิตอาสา เดือนธันวาคม

ได้ชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบถึงการลงเวลาปฏิบัติงาน และชี้แจงการอบรมทักษะต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการเงิน ด้านดิจิทัล
ด้านภาษาอังกฤษและด้านสังคม

ประชุมผ่านระบบออนไลน์วางแผนการปฏิบัติงาน(เพิ่มเติม)

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ อาจารย์ได้ชี้แจงการลงพื้นที่อบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมันไพรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564  โดยให้กลุ่มนักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอบรมครั้งนี้  ได้ติดตามการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ชี้แจงถึงเรื่องการประกวดภาพถ่ายที่ประทับใจของแต่ละตำบล และชี้แจงเรื่องแบบสอบถาม U2T-SROI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยการดำเนินโครงการนี้ ท่านได้รับประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้กลุ่มนักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอบรมครั้งนี้ โดยได้เตรียมวัตถุดิบดังนี้

ตะไคร้หอมและผิวมะกรูด – นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใช้ทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร
(ทำการหมักเป็นเวลา 1 สัปดาห์)
ไพลและขมิ้น – นำมาปลอกเปลือกเเล้วหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ใช้ทำน้ำมันไพล
(นำมาทอดด้วยไฟกลางเป็นเวลานาน)

เตรียมอุปกรณ์วันที่ 8 9 และ 14 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้แก่ สเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลืองและยาหม่องไพล มีรายละเอียดดังนี้

วิทยากร

ดร. สุกัญญา ทองขัน
ดร. สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1. สเปรย์กันยุงสมุนไพร
2. น้ำมันเหลือง
3. ยาหม่องไพล

1.สเปรย์กันยุงสมุนไพร


ส่วนประกอบ

เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร
ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม
ผิวมะกรูด 50 กรัม
การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

1.นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อใส่ด้วยผ้าขาวบาง
2.แช่มะกรูดและตะไคร้หอมในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)
3.กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้

2.น้ำมันเหลือง


เริ่มจากการเตรียมน้ำมันไพลก่อน
ส่วนประกอบ

ไพล 200 กรัม
ขมิ้น 50 กรัม
น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัดมาปลอกเปลือก นำไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปราม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันไพลออก (จะได้น้ำมันภัยจะได้น้ำมันไทยประมาณ 70 – 80 มิลลิลิตร)

เมื่อได้น้ำมันไพลแล้ว มาเริ่มทำน้ำมันเหลือง
ส่วนประกอบ

เมนทอล 120 กรัม
การบูร 80 กรัม
พิมเสน 40 กรัม
น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสนคนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันพลาย และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้

 

3.ยาหม่องไพล


ส่วนประกอบ

วาสลิน 120 กรัม
พาราฟิน 80 กรัม
น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร
พิมเสน 20 กรัม
เมนทอล 20 กรัม
การบูร 20 กรัม
น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร
น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

1. ช่างพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสรินจะเริ่มละลาย (ใส)
2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันไพล คนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. เมื่อพาราฟินและวัชรินทร์ใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันละกรรมและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ 2 แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัวแล้วปิดฝา

ถาพบรรยากาศกิจกรรม

 

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย (เพิ่มเติมจากเดือนกันยายน)

 • มีการประเมินตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
 • มีการสังเกตอาการเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
 • มีการดูเเลสุขอนามัยตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เเละใช้ช้อนส่วนตัว
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน
 • ทำความสะอาดตนเองหลังกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกกรมนอกบ้าน

จากการสำรวจพบว่าประชาชนบ้านสิงห์เอาใจใส่กับโรคโควิด-19 อยู่เสมอ คอยเช็คอาการของตนเอง มีการเว้นระยะห่าง รักษาความสะอาด
และปฏิบัติตามกฏสาธารณสุขกำหนด

เก็บแบบสอบถาม U2T-SROL

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บเเบบสอบถาม U2T-SROL โดยได้หัวข้อที่ 3 ครอบครัวลูกจ้าง ดิฉันได้สอบถามมารดาของตนเองคือ นางสามศรี แก้วไธสง แบบสำรวจได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ ท่านได้รับประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในระดับใด
สำหรับเดือนตุลาคม เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ
ในเดือนนี้พวกเราได้จัดกิจกรรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อเพิ่มความรู้และแนะเเนวทางอาชีพให้กับคนในชุมชน และได้จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)
ในตำบลบ้านสิงห์ และเเบบสอบถามเเบบสอบถาม U2T-SROL หัวข้อครอบครัวลูกจ้าง
โดยการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

อื่นๆ

เมนู