1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 – การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์

HS03 – การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์

 

 

ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา ลามั่น  ประเภทนักศึกษา
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 


           

        ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และยังมีบุคคลซึ่งเดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือพื้นที่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ทำให้ยากแก่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการกักกันตัว ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                           เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเร่งด่วน ดังนี้

 • อยู่บ้านให้ได้มากที่สุด เพื่อหยุดยั้งการเดินทาง
 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มไม่ควรประมาทและการ์ดตก เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อ มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสรับเชื้อโรคโควิด 19 สูงมากทั้งในที่ทำงาน โรงพยาบาล หรือในบ้าน ควรรับประทานอาหารต่างเวลาหรือเว้นระยะระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เปิดประตุหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ไม่รับประทานอาหารในห้องแอร์ เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโรค
 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรรับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค เป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ ลดอาการป่วย อาการป่วยรุนแรงและลดโอกาสการเสียชีวิตลงได้
 • หากมีอาการไช้ ปวดเมื่อยตามตัวหรือเหนื่อยง่าย ควรพบแพทย์ทันทีหรือในกรณีที่ไม่สามารถไปตรวจได้ควรดูแลตนเองและแยกกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาด

คำแนะนำจากแพทย์
            โรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเป็นเชื้อสายพันธ์เดลตา ซึ่งระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเมื่อติดเชื้อจะแพร่กระจายลงสู่ปอดได้อย่างรวดเร็วและมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยมักมีโรคแทรกซ้อนทำให้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและใช้เวลารักษานานกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ผ่านมา ประชาชนจึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนและมีความระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุด เพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อในครั้งนี้ 

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

การประชุมออนไลน์แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน  

        วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.40 นาฬิกา ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team โดยมีการแจ้งรายละเอียดการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ การคัดลอกลิงก์บทความ การจับหน้าจอ คำอธิบายคลิปวิดีโอใน YouTube และการสั่งประวัติการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน เพื่อแนบบทความรายงานประจำเดือน

 

บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด - 19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังโควิด 19 วัดโพธิ์คงคา และศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังโควิด 19 วัดป่าหนองทะยิง

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet 

         วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet และมอบหมายการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ 

  การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker

   1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

        –  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 คน

        –  กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 คน

        –  กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 คน

   2. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน : กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด : กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ

นัดหมายการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 กำหนดการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำมาแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ ขนมบ้าบิ่น กล้วยเบรคแตก และกล้วยฉาบ โดยการอบรมจะเป็นรูปแบบออนไลน์ และแบ่งการทำงานเป็นสองทีม คือ กลุ่มนักศึกษา รับผิดชอบการถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่วนทีมกลุ่มบัณฑิตและประชาชน ช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านในชุมชน

การทำ Infographic

         ข้อมูลพื้นฐานตำบลในหัวข้อ “ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง”  โดยการรวบรวมข้อมูลจากการที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในตำบลบ้านสิงห์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน แผนการพัฒนาพื้นที่ และกลไกการทำงานในตำบล

การลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่พักอาศัย ณ บ้านหนองขาม 

  วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูบสำรวจแบบสอบถามสำหรับที่พักอาศัยในระบบ U2T Tracker โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

         จากการสำรวจ พบว่า มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนอยู่ตลอดเวลา หากมีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็จะพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อทันที ในการทำงานยังมีการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีการเฝ้าระวังเมื่อใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก หากในครัวเรือนมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันคนในชุมชนจะนำส่ง อสม. เพื่อกักตัว 14 วัน ณ ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังโควิด 19


 

มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

          จากการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนมีการสังเกตุอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยจะรีบไปพบเเพทย์ทันที 


การดูเเลสุขอนามัยตนเอง เเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

        จากการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนมีการดูลแลสุขอนามัยในครัวเรือน โดยการสวมใส่หน้ากากเมื่อออกไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และยังมีการล้างมือด้วยน้ำสบู่ / เจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสสิ่งต่าง ๆ 


การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เเละใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

        จากการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนยังมีการประกอบอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ไม่สะอาดเท่าที่ควร และยังมีการใช้ช้อนร่วมกันในการรับประทานอาหาร


ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

        จากการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนบางครัวเรือนยังมีการใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และมีบางครัวที่มีการระมัดระวังในการใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำมากขึ้น โดยมีการแยกของใช้ส่วนตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีหรือไม่

        จากการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนเมื่อกลับจากการทำกิจกรรมจะมีการล้างมือชำระร่างกายทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในขณะเดียวกันคนในชุมชนเมื่อออกไปภายนอกยังป้องกันตนเอง และผู้อื่นโดยการการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เเละเว้นระยะห่าง  2 เมตร ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

สรุปการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม

        จากการดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงทำให้เป็บอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพราะต้องมีการระมัดระวังในการลงพื้นที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันตนเองและคนในชุมชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และได้มีการเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู