สำหรับในทุก ๆ เดือนนั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากปลัดประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมให้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบการเขียนแบบฟอร์มคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป เขียนแบบฟอร์มข้อพิพาทไกล่เกลี่ยทางแพ่ง ของผู้ร้อง อ่านและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้อง และรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ถุกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง เมื่อรับคำร้องแล้วจึงนำข้อมูลคีย์ลงในระบบกรมการปกครองอำเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นำคำร้องสแกนให้เป็นสำเนาดิจิทัลเพื่อประกอบคำร้องในเว็ปไซน์ อีกทั้งยังรับคำร้องผ่านระบบออนไลน์    ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ขั้นตอนต่อไปดำเนินการพิมพ์หนังสือราชการที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดประจำห้อง และนำส่งจดหมายให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ ประสานงานได้อย่างตรงจุด  ทำการนัดวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง โดยทางศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจา พุดคุย ตกลงข้อพิพาทให้สำเร็จไปได้ด้วยดีและเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในทุกอำเภอ ตลอดจนประชาชนยังมีการเดินทางสัญจรผ่านเข้า-ออกระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุนชน การปฏิบัติงานในการลงพื้นที่,การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์,ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ ทางอำเภอจึงอยากขอความร่วมมือประชาชนเขียนคำร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เว็ปไซต์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง กรมการปกครองได้ และมีอีก 1 ช่องทางติดต่อ คือ เพจเฟสบุ๊ค “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอนางรอง” รวมทั้งการขอคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ

     

 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 อำเภอนางรอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่    ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทรเจ้า นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2564 ดังนี้

งานด้านธุรการ -ปลัดประจำกลุ่มงานมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์หนังสือราชการ ตอบโต้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อำเภอนางรอง พร้อมลูกจ้าง (ข้าพเจ้า) ร่วมกับบุคลสากร รพ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง สมาชิก อบจ.เขต อ.นางรองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นางรอง และพี่น้องจิตอาสา ฯ ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อม ทำความสะอาด เก็บขยะ ประกอบเตียง ขนย้ายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไปยังสถานที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ โกดัง บริษัทโรงสีข้าวนางรอง จำนวน 400 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยติด covid-19 ที่เดินทางเข้ามารับการรักษาตัวจากพื้นที่สีแดง สีแดงเข้ม  ตามมาตรการของ  นายธัชกร หัตถาธยากูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า”รับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน มีที่รักษา มีที่กักตัวครบ 14 วัน ได้ฉีดวัคซีนทุกคน กลับมาไม่แจ้งดำเนินคดีมีโทษสูงสุด”

   

   

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณี ข้อพิพาทที่ดิน (การแบ่งที่ดินมรดก ) โดยมีท่านปลัดและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทางกฎหมายในเบื้องต้น และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแบบฟอร์มคำร้องอย่างถูกต้อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถไกล่เกลี่ยที่อำเภอได้จะก็จำหน่ายเรื่องเพื่อให้ท่านไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป

   

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและลูกจ้าง TST ได้มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ เช่น กวาดพื้น ถูพื้น ผ้าปูเตียง เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจเช็คอุกปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอนางรอง เพื่อรองรับผู้ป่วย ที่เดินทางเข้ามารับการรักษาตัวจำนวน 400 เตียง ก่อนจะเปิดใช้จริงในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

   

   

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากปลัด ร่วมกับลูกจ้าง (TST) ช่วยกันบรรจุหน้ากากอนามัย จำนวนหลายร้อยชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 16 สิงหาคม 64

   

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอนางรอง
ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พี่น้องประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์/ เจ้าหน้าที่ อปท./ เจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. รวมทั้งบุคลากร ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง ที่ปฏิบัตหน้าที่ ณ โดมเทศบาลเมืองนางรอง

    

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

1.สามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีความรู้ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน

3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน

4.เข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

5.ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน การปฏิบัติงานทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากในบทเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและสามารถนำไปต่อยอดในงานต่าง ๆ ได้

 

อื่นๆ

เมนู