บทความประจำเดือน กันยายน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพนิดา สนทนา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564  ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร HS03 การส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรง และกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ ทำให้มีอุปสรรคต่อการทำงานที่ต้องลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อที่จะได้พบปะกับผู้คนในชุมชน และสอบถามข้อมู ทางกลุ่มจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานประจำเดือนกันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและรักษาระยะห่าง การสัมผัสกับคนในชุมชน เป็นการป้องกันทั้งคนในชุมชนและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่อมรมการทำขนมบ้าบิ่นและกล้วยฉาบที่ตำบลบ้านสิงห์

การอบรมครั้งนี้จะเป็นการสานต่อกิจกรรมจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมพัฒนาคือขนมกล้วยทอดของแม่อารมณ์และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้ถามความต้องการของคุณแม่อารมณ์ที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง คือ

 1. ต้องการเปลี่ยนแพคเกจให้ดูดีมากยิ่งขี้นเพื่อดึงดูดลูกค้า
 2. ต้องการหาลูกค้าและตลาดที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น
 3. ต้องการอยากมีสินค้าเพิ่มเติมและหลากหลาย
 4. ทำปริมาณสินค้าให้พอดีและเหมาะสมกับราคา

ในลำดับต่อไปได้นำแพกเกจที่น่าสนใจนำมาทดลองในการใส่กล้วยฉาบ และได้ชั่งปริมาณตามความเหมาะสมของราคาและความต้องการของผู้บริโภคจากการพูดคุยกับแม่อารมณ์ สรุปได้ว่ากล้วยฉาบของแม่อารมณ์มีหลากหลายสูตรจึงต้องการเพียงบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและการรักษากล้วยฉาบไม่ให้เหม็นกลิ่นอับ โดยวิทยากรได้แนะนำบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิดคือ ถุงซิปล็อคหน้าใสหลังฟอยล์แบบตั้งได้และถุงคราฟท์ซิปล็อคหน้าต่างใสตั้งได้

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

 

 

ลำดับต่อไปเป็นการทำขนมบ้าบิ่นของคุณแม่มาลี จากการสอบถามความต้องการของคุณแม่มาลีแล้ว สรุปได้ว่า ขนมบ้าบิ่นของแม่มาลีมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมและหวาน มีความมันของกะทิ สดใหม่ทุกวันไม่สามารถเก็บไว้ข้ามวันได้ จึงต้องการขนมบ้าบิ่นสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและไม่ให้เหม็นกลิ่นจากน้ำมันที่ทอด โดยวิทยากรได้แนะนำให้ลดน้ำมันในกระบวนการทอดให้น้อยลงหรือไม่ใช้น้ำมันในการทอด โดยจะใช้กะทะกระทะเทฟล่อน ซึ่งเป็นกะทะที่สามารถทอดโดยไร้น้ำมัน จากการทดลองทอดทั้งสองแบบมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ การทอดแบบดั้งเดิมขนมบ้าบิ่นมีรสชาติและผิวสัมผัสที่นุ่ม หวาน มัน อมน้ำมัน และการทอดแบบไร้น้ำมันขนมบ้าบิ่นมีความกรอบด้านนอก ด้านในขนมมีความนุ่ม หวาน มัน แต่ไม่แห้งเกรียมจนเกินไปเพราะมีความมันวาวจากน้ำมันมะพร้าว

 

จากการจัดกิจกรรมการแปรรูปเพื่อความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์คุณแม่อารมณ์และคุณแม่มาลีสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในการผลิตและทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดจำหน่ายขนม ที่สามารถยืดอายุขนม เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายได้ในตลาดที่กว้างขึ้น

 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
การเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามสำหรับโรงเรียน 

ตำบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์

โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ

 1. โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกง
 3. โรงเรียนสิงหวิทยาคม

การลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโรงเรียน

 • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม
 • ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน
 • จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น
สรุป ส่วนใหญ่ในครัวเรือนจะมีการประเมินตนเองหรือสังเกตสมาชิกในครัวเรือนว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีอาการคล้ายกลุ่มเสี่ยง ชาวบ้านจะรีบไปทำการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนเบื้องต้น ชาวบ้านในชุมชนมีการดูแลตนเองและรักษาสุขอนามัยมากขึ้น เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  ,สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่หรือมีบุคคลมาเยี่ยมที่บ้าน ,ล้างมือหรือทำความสะอาดมือก่อนหรือหลังรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม,รับประทานอาหารปรุงสุก

 

สรุปบทเรียนทึ่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

เดือนกุมภาพันธ์   

ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์เพื่อพบผู้นำชุมชนรับฟังข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชน  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 โดยได้ขอความร่วมมือกับผู้นำในชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบ ปัญหาในเดือนนี้คือชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรในช่วงกลางวันจะทำการเกษตร ทำให้การเก็บข้อมูลล้าช้าและไม่สมบูรณ์ แก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นในช่วงเย็นเพิ่อที่จะได้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน

เดือนมีนาคม 

ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน,แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านในช่วงกลางวันและจะกลับมาบ้านในช่วงเย็น ทำให้การลงข้อมูลยังไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้แก้ปัญหามาในช่วงเย็นและมาในวันที่มีนัดประชุมหมู่บ้าน

เดือนเมษายน

ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปขนม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์

เดือนพฤษภาคม 

รับชมการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRH CHANNEL ในหัวข้อ “งานบุญผ้าป่า ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ยักษ์ จับ โจน” เนื่องในงาน ทอดผ้าป่า ปาฐกถาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามที่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น และบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T ปัญหาในการทำงานคือ ข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ และข้อมูลบางอย่างต้องได้จากผู้นำชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนจะไม่ค่อยว่าง และยังไม่ให้ความร่วมมือ จึงต้องขอนัดหมายและรอผู้นำชุมชนหรือผู้มีความรู้ จึงทำให้การเก็บข้อมูลค่อนข้างล่าช้าและใช้เวลานาน

เดือนมิถุนายน

อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,ถ่ายทำวิดิโอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ และร่วมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ปัญหาในการทำงานเดือนนี้ คือ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถร่วมตัวได้ การทำงานและประชุมส่วนใหญ่จะทำผ่านระบบออนไลน์

เดือนกรกฎาคม

เก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในพื้นที่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 1  และถ่ายทำวิดิโอในการส่งเข้าแข่งขันในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน U2T Hackathon 2021″ การถ่ายทำครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ วัดโพธิ์คงคา วัดภูม่านฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์  และบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาที่พบในเดือนนี้คือ การเก็บข้อมูล ซึ่งคนในชุมชนจะหวาดกลัวกับโรคโควิด – 19 ค่อนข้างมาก ในชุมชน จึงไม่สะดวกที่จะให้คนต่างพื้นที่เข้ามา จึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมาก และป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะว่าง

เดือนสิงหาคม

ลงพื้นที่บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นในช่วงกักตัว ในนามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T  ณ ศูนย์กักตัวตำบลบ้านสิงห์และศูนย์พักคอยตำบลบ้านสิงห์ และเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปัญหาที่พบคือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้ยากต่อการเข้าพื้นที่

เดือนกันยายน

ร่วมเข้ากิจกรรมการแปรรูปขนมไทย ณ บ้านผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสูตรขนมบ้าบิ่นและกล้วยทอด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์การตลาดและความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเอง และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ ปัญหาที่พบคือเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงต้องทำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาระยะห่าง สิ่งที่ได้จากการอบรมการแปรรูปขนมไทย ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำขนมบ้าบิ่น และการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู