บทความประจำเดือน เมษายน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานประจำเดือน เมษายน ดังนี้

             วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขนมที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาต่อยอด แก้ไข และพัฒนาขนมไทย ของกลุ่มการแปรรูปขนมไทย ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

จากการประชุมครั้งนี้ได้ข้อมูล ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มีหมู่บ้านที่ทำขนมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม  มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ทองม้วน ดอกจอก ข้าวแต๋น กล้วยฉาบ มันฉาบ รังนก

หมู่ที่ 4 บ้านโค้กไม้แดง มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ดอกจอก มะขามแก้ว ลอดช่อง มันเชือม ไข่เค็ม ถั่วเคลือบ ไส้กรอก กล้วยฉาบ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ขนมตาล ขนมต้ม นำ้พริกปลาย่าง ข้าวหมาก บ้าบิ่น

หมู่ที่ 9 บ้านจันทร์แดง มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ขนมใส่ไส้ ถั่วแปบ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ กล้วยฉาบ มันฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า ขนมตาล ไข่เต่า

หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ข้าวโพดต้ม มะพร้าวเผา ข้าวหลาม

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ ดอกจอก พริกแกง

แหล่งจัดจำหน่าย

หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม  มีตลาดมารับซื้อถึงที่ ทำสินค้าตามออเดอร์ จำหน่ายในพื้นที่

หมู่ที่ 4 บ้านโค้กไม้แดง  ทำสินค้าตามออเดอร์ ฝากขายตามร้านค้าในพื้นที่

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง  ขายที่ตลาด ทำสินค้าตามออเดอร์ จำหน่ายในพื้นที่

หมู่ที่ 9 บ้านจันทร์แดง  ทำสินค้าตามออเดอร์ 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ทำสินค้าตามออเดอร์ ฝากขายตามร้านค้าในพื้นที่

หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง ขายที่ตลาด เน้นขายที่หน้าบ้านเป็นหลัก

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง ทำสินค้าตามออเดอร์

ปัญหาและอุปสรรค

             ปัญหาทั่วไปของการทำขนมขายในพื้นที่คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต การทำขนมเป็นรูปร่างต่างๆและมีรสชาติที่หลากหลายมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทำที่ยากขึ้น วัถุดิบที่หายากมากขึ้นและมีราคาที่แพงขึ้นเนื่องจากความแห้งแล้งในพื้นที่และปัญหาทางเศรษฐกิจ

จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่อยากพัฒนา

สิ่งที่ต้องการอยากพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าโดยรวม ได้แก่

1.การใส่บรรจุภัณฑ์ที่โชว์ขนมและทำให้ขนมนั้นดูมีราคามากขึ้นและน่าทานมากยิ่งขึ้น

2.การทำให้สินค้านั้นมีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

3.มีวิธีการเก็บรักษาที่ยาวนานมากขึ้น รวมไปถึงขั้นตอนการทำที่จะทำให้สินค้าสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น

 

                          จากการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอแนะและวิเคราะห์ เพือสร้างแนวคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล

 

อื่นๆ

เมนู