HS03-ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความเดือน “เมษายน”

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเป็นการรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร สมใจเรา เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการสร้างศูนย์การเรียนรู้จะเป็นผลดีต่อชาวบ้านและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้นี้จะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งขยายผลการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายในชุมชนให้กับคนในชุมชนและประเทศต่อไป

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับการแปรรูปขนมในพื้นที่เพื่อการพัฒนาและหาแนวทางการทำขนมให้เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นและเป็นเอกลักษณ์เป็นขนมที่ขึ้นชื่อในตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หมู่ 2 บ้านหนองขาม   ทองม้วน ดอกจอก ข้าวแต๋น กล้วยฉาบ มันฉาบ รังนก

หมู่ 4 บ้านโค้กไม้แดง  ดอกจอก มะขามแก้ว ลอดช่อง มันเชื่อม ไข่เค็ม ถั่วเคลือบ ไส้กรอก กล้วยฉาบ

หมู่ 8 บ้านหนองกง  ขนมตาล ขนมต้ม นำ้พริกปลาย่าง ข้าวหมาก บ้าบิ่น

หมู่ 9 บ้านจันทร์แดง   ขนมใส่ไส้ ถั่วแปบ

หมู่ 11 บ้านหนองโคลน  กล้วยฉาบ มันฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า ขนมตาล ไข่เต่า

หมู่ 12 บ้านหนองม่วง ข้าวโพดต้ม มะพร้าวเผา ข้าวหลาม

หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง ดอกจอก พริกแกง

แหล่งจัดจำหน่าย

หมู่ 2 บ้านหนองขาม  มีตลาดมารับซื้อถึงที่ ทำสินค้าตามออเดอร์ ขายในพื้นที่

หมู่ 4 บ้านโค้กไม้แดง  ทำสินค้าตามออเดอร์ ฝากขายตามร้านค้าในพื้นที่

หมู่ 8 บ้านหนองกง  ขายที่ตลาด ทำสินค้าตามออเดอร์ ขายในพื้นที่

หมู่ 9 บ้านจันทร์แดง  ทำสินค้าตามออเดอร์ 

หมู่ 11 บ้านหนองโคลน ทำสินค้าตามออเดอร์ ฝากขายตามร้านค้าในพื้นที่

หมู่ 12 บ้านหนองม่วง ขายที่ตลาด เน้นขายที่หน้าบ้านเป็นหลัก

หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง ทำสินค้าตามออเดอร์

ปัญหาและอุปสรรค

-วัตถุดิบมีราคาแพง

-การทำขนมขายไม่ใช่อาชีพหลักเป็นเพียงอาชีพเสริม

-ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นาน

-ส่วนใหญ่จำหน่ายภายในพื้นที่

จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่อยากพัฒนา

-บรรจุภัณฑ์ ให้สินค้าดูน่าสนใจมากขึ้น

-สินค้า ให้มีรสชาติและกลิ่นที่หลากหลายมากขึ้น

-วิธีเก็บรักษา ให้สินค้าสามารถมีอายุการเก็บรักษาที่นานมากขึ้น

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการเรียนและอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กำหนด ไว้ 4 ด้าน จนครบทั้งหมดแล้ว ได้แก่

      1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy

      2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

      3. ด้านการเงิน Financial Literacy

      4. ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ข้าเจ้าได้รับจากการเรียนครั้งนี้คือ

  1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy ได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

PowerPoint ได้รู้ทักษะ และการใช้โปรแกรมเบื้องต้นได้

  1. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy ได้มีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมสามารถเข้าใจ และโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยประโยคพื้นฐาน
  2. ด้านการเงิน Financial Literacy ได้รู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการเงินในด้านต่างๆเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. ด้านสังคม Social Literacy ได้รู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ การสร้างทีมงานและแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคม

 

อื่นๆ

เมนู