เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้น ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง ทำให้กลุ่มของตำบลบ้านสิงห์ยังไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อเเปรรูปผลิตภัณฑ์ได้  จึงทำให้ในเดือนพฤษภาคมมีเเผนการปฏิบัติงานดังนี้

ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม

ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง อยู่กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ฏิบัติงาน
– วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมการประชุมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”
– วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

ประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ฏิบัติงาน

เมื่อวันนที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมเเบบออนไลน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจง เเละมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชน และบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T โดยแบ่งตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  เเละป้องกันโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการเก็บข้อมูล เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

เข้าร่วมการประชุมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”

12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

รับชมผ่านทางช่อง YouTube “HUSOC-BRU Channel”

โดย ดร. ยักษ์-ฯ พณฯ วิวัฒน์ ศัลยกธรโดย “โจน จันได” ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนพันพรรณ (อ่านว่า พัน-พัน) ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ ได้กล่าวถึง “ปรัชญาการปลูกพืชพันธุ์การเกษตรแบบไร้สารเคมี และการใช้ประโยชน์จากหญ้า”

การใช้ประโยชน์จากหญ้ามีวิธีการดังนี้

 • หญ้าในสวน
 1. การตัดหญ้าลงในหน้าฝน เดือนละ 1 ครั้ง ห้ามขนหนี ห้ามเผา ปล่อยหญ้าทิ้งไว้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นปุ๋ย ทำให้ไม่ต้องเสียเเรงในการกวาดก็บหญ้าที่ตัด สามารถทำเป็นปุ๋ยได้เลย
 2. หากเราปลูกต้นไม้หรือผลไม้ เราก็จะเหยียบหญ้ารอบ ๆ ต้นไม้ลงจากนั้นนำฟางมาคลุม ซึ่งหญ้าจะไม่โดนแสงแดดก็จะเปื่อยเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ต่อไป เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งในการทำปุ๋ย โดยไม่ต้องถอนหญ้าออกให้เปลืองเวลา
 • หญ้าในนา

ปลูกต้นข้าวให้หญ้าขึ้นมาพร้อม ๆ กัน จากนั้นสังเกตหญ้าจะมีข้อ ซึ่งหญ้าจะมีอายุสั้นกว่าต้นข้าว ให้ตัดหญ้าพร้อมกับต้นข้าว โดยให้เหลือตอไว้ประมาณ 2-3 นิ้ว หลังจากนั้นวันที่สองตอข้าวแทงพุ่งขึ้นมาสูง 2-3 นิ้ว ทำให้ต้นข้าวโตขึ้นมาได้อย่างสวยงาม เป็นเทคนิคดีๆอีก 1 อย่างในการปลูกข้าวที่ดี

 • หญ้าในแปลงผัก
 1. แปลงผักต้นสูงอย่างเช่น พริก  ข้าวโพด กระเพรา ให้กดหญ้าลงแล้วนำฟางมาคลุมหรือนำหญ้าที่แห้งแล้วมาคลุม หญ้าเหล่านั้นก็จะยุติการเติบโต เป็นวิธีการที่คล้าย ๆ กับการจัดการหญ้าในสวน วิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยทุ้นเเรง ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย ในอีกระดับหนึ่ง
 2. แปลงผักต้นเล็ก นำฟางมาคลุมหนา ๆ หญ้าจะเติบโตไม่ได้เนื่องจากไม่ได้รับแสงแดด

” หญ้า ” จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งหากขึ้นตามสวนไร่นา โดยจะแย่งสารอาหารไปจากพืชหลักที่ปลูก แต่ถ้าในอีกมุมหนึ่ง หากเราทำให้เกิดประโยชน์เช่นการทำปุ๋ย หญ้าก็มีประโยชน์ไม่ต่างจากพืชชนิดอื่นๆเช่นกัน

 

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว  ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

 • ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว

วัดโพธิ์คงคา

 • ทางด้านพืชในท้องถิ่น

ต้นราชพฤก - งานทดสอบกลุ่ม2

ต้นคูณ

ต้นมะม่วง | nadtida1122ต้นมะม่วง
โรคโคนเน่า ในสวนปาล์มน้ำมัน - พลังเกษตร.com
ต้นปาล์ม

ต้นกล้วย

ต้นมะพร้าว
ปลูกมะนาวต้นคู่ ให้ผลผลิตเร็ว เก็บขายได้ทั้งปี - เทคโนโลยีชาวบ้าน
ต้นมะนาว
ต้นหมากสง สายพันธุ์ต้นสูง ความสูง 40 - 50 cm.ผลโต ลูกดก ทนโรค ราคาดี ปลูกเป็นแนวรั้ว กันแดน เสริมสร้างรายได้ใช้พื้นที่น้อย แนะนำวิธีการปลูกและจุดรับซื้อ - จำหน่ายต้นโกโก้ สายพันธุ์ชุมพร1 โดย Coffarmfair : Inspired by LnwShop.com
ต้นหมาก
ขายต้นเชอร์รี่ สัญญา การ์เด้นท์-ปราจีนบุรี 156105
ต้นเชอรี่
ต้นย่านางเพาะเมล็ด ใช้เวลา... - ขายเมล็ดมะกรูด สำหรับเพาะต้น | Facebook
ต้นหญ้านาง

ต้นมะเขือพวง
Amorphophallus paeoniifolius | SpringerLink
ต้นกะบุก
มันเทศญี่ปุ่น
ต้นมันเทศ

 • สัตว์ในท้องถิ่น


ควาย

วัว

หมู

 • เเหล่งน้ำในท้องถิ่น

 • ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น

 • จากการสำรวจพบว่า
  ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น : วัดโพธิ์คงคา เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่กับตำบลบ้านสิงห์มาเป็นเวลานานหลายปี
  ทางด้านพืชในท้องถิ่น จะพบเป็นจำนวนมากที่สุด มีหลากหลายชนิดสามารถนำมาต่อยอดได้ หากปลูกเป็นจำนวนมากเช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง  เป็นต้น
  ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น : ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการเลี้ยงวัว ควายเเละหมูเป็นหลัก
  ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่น : ฝายห้วยน้อย เเละบ่อน้ำหลังศาลปูตาสมควร
  ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น : ร้านก๋วยเตี๋ยวยาย เเละร้านขายน้ำ

สำหรับเดือนพฤษภาคม เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ ทำให้ในเดือนนี้ยังไม่สามารถจัดการเเปรรูปขนมได้
พวกเราจึงได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น
ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละพัฒนาทางด้านต่าง ๆ
ทั้งหมดนี้เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนในตำบลบ้านสิงห์
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วีดีโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู