บทความประจำเดือน มิถุนายน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “บ้านหนองโคลน” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรทีมผู้ดำเนินงานและชาวบ้านตำบลบ้านสิงห์ได้ร่วมกันเข้าร่วมกการอบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการจัดการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปขนมของตำบลบ้านสิงห์ ในการประชุมในครั้งนี้มีชาวบ้านที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองและต้องการยกระดับและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีให้เพิ่มมูลค่าและสามารถตีตลาดให้กว้างมากขึ้น มีชาวบ้าน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มขนมกล้วยฉาบ และกลุ่มขนมบ้าบิ่น ในการอบรมในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานได้แบ่งกลุ่มกันตามกลุ่มขนมและได้ร่วมกันออกแบบตราของบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายมากขึ้น

วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ดำเนินงานได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม covid-19 week ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสิงห์เพื่อป้องกัน และเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และมีการถ่ายทำวีดีโอของตำบลบ้านสิงห์เป็นวีดีโอ “รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด” โดยมี นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และนางสาวภัคธิรา เชิดชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และร่วมถ่ายวีดีโอในครั้งนี้

   

วันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ผู้ดำเนินงานทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ๒๔๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นั้นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าคืนค่าสู่แผ่นดินและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้และต้นไม้ให้เติบโตและสวยงามในอนาคต

 

วันที่   29 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ตัวแทน 5 คน เข้าไปตรวจดูต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นอย่างไรบ้าง จากการที่ได้ไปตรวจดูก็ได้ร่วมแรงกับชาวบ้านและผู้แทนจากตำบลอื่น ๆ พรวนดินรอบ ๆ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่ยังไม่ตาย ส่วนต้นที่ตายก็ทำการขุดดินและลงปลูกต้นไม้ต้นใหม่และเก็บขยะรอบ ๆ บริเวรให้สะอาด หลังจากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่แสนอร่อยที่ชาวบ้านร่วมกันทำ และก็แยกย้ายกันกลับ

วันที่   13 มิถุนายน พ.ศ.2564

มีการจัดอบรมการรณรงค์ฉีดวัคซีน covid-19 โดยมีการอบรมที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสิงห์มาให้ข้อมูลและอบรมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับผู้ดำเนินงานและตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านสิงห์

โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่มีการฉีดให้กับประชาชนในประเทศไทย ดังนี้

วัคซีน Sinovac

  1. หลังจากฉีดเข็มแรกจะได้ผล 50% จึงต้องรีบฉีดเข็มที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลเต็มที่
  2. พบอาการข้างเคียง เป็นไข้ อ่อนเพลีย น้อยกว่าแอสตร้าเซนเนก้า
  3. ซิโนแวคเสร็จเร็ว ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า ต้องรอ 3 เดือน
  4. เป็นวัคซีนเชื้อตายแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีการฆ่าไวรัสเหมือนใช้สารเคมีตัวเดียวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้า การใช้สารที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานก็ใช้ตัวเดียวกันที่ใช้ในบาดทะยัก มีตัวต่างตัวเดียวคือ ตัวไวรัส

วัคซีน AstraZeneca

  1. ฉีดเข็มแรกได้ผล 80-90% ส่วนเข็มที่ 2 ทิ้งช่วงนานหน่อยแล้วจะได้ผลเต็มที่
  2. ภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างใกล้เต็มที่ของแอสตร้าเซนเนก้าจะถึงเร็วกว่าซิโนแวคคือ 2 สัปดาห์จากเข็มแรกก็เกือบสูงสุดแล้ว
  3. อาการข้างเคียงพบได้มากถึง 70-80% คือ เป็นไข้ ปวดเมื่อยตัว อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่จะหายใน 1-2 วันให้ทำใจไว้ว่า ยิ่งอาการมากแสดงว่าภูมิจะเยอะ
  4. คนอายุน้อยวัยหนุ่มสาวจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้สูงอายุ (เด็กและผู้หญิง พบมากกว่าผู้ชาย) แต่ถ้าอายุมาก ๆ แทบไม่พบอาการใด ๆ เลย
  5. เป็นไวรัสที่ยังมีเชื้อเป็นไม่สามารถแบ่งตัวได้ เมื่อเข้าไปก็เหมือนติดเชื้อเฉพาะที่ร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าซึ่งได้รับผิดชอบ หมู่บ้านหนองโคลนหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเพิ่มเติมจากที่เคยนำเสนอไปแล้วในเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้ข้อมูลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

– พื้นที่บ้านหนองโคลนยังไม่มีผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับมาหาครอบครัว

– พื้นที่บ้านหนองโคลนบางส่วนอยู่ติดถนนหลัก แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและยังไม่มีพื้นที่ที่น่าสนใจเพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

– พื้นที่บ้านหนองโคลนไม่มีที่พักและโรงแรม

จากการสำรวจพื้นที่บ้านหนองโคลนมีร้านอาหาร 2 แห่ง คือ

– ร้านพูนทรัพย์ ขายเนื้อย่างเกาหลีและอาหารตามสั่งมีเมนูมากมายให้เลือก อาหารอร่อยและปริมาณที่คุ้ม

– ร้านจิราพร ขายก๋วยเตี๋ยวในราคาที่ถูกมาก ขนม และของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นร้านอาหารและร้านค้าเล็ก ๆ ด้วย

– อาหารในท้องถิ่นคือกล้วยฉาบรสชาติต่าง ๆ เช่นกล้วยเบรกแตก กล้วยปาปริก้า กล้วยอบเนย

– เกษตรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ปลูกมันสัมปะหลัง และเลี้ยงสัตว์

– พืชที่พบได้ยากในพื้นที่จากที่สำรวจพบ ต้นยาสูบ และฟ้าทะลายโจร

– สัตว์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น วัว ควาย เป็ด และไก่

– แหล่งน้ำที่พบมี 1 แห่ง คือ หนองโคลน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของพื้นที่และชื่อแหล่งน้ำเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อหมู่บ้าน

 

 

อื่นๆ

เมนู