1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 – การปฏิบัติงานในตำบลบ้านสิงห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-2019

HS03 – การปฏิบัติงานในตำบลบ้านสิงห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-2019

ดิฉัน นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์ ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม 2564

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม  มีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำความเข้าใจร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม  https://meet.google.com/_meet/fdu-vegi-pec?hs=187&pli=1&authuser=0&ijlm=1621501455411&adhoc=1

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  เวลา 14.30 -16.00 น. โดยการปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเป็นกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ส่วนกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษา เข้าร่วมรับชม live ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม HSO3 – (บ้านสิงห์)

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ประชุมการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษ การอัดคลิปวิดีโอ Covid week  ร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม https://meet.google.com/sgr-avsx-kzz?pli=1&authuser=0

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  เวลา ถ่ายคลิปวีดิโอ covid week  เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยสามารถ กดรับชมคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ

กิจกรรมเชิงรุก

“ รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ”

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

 

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมเชิงรับมือ

“ รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ”

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น. จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคาร 25 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมการกรอกสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคาร 25 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน มีดังนี้ 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T  โดยรายละเอียดการมอบหมายงานมีดังนี้

     1.กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 50 รายการ

     2.กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 30 รายการ

     3.กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 20 รายการ 

ซึ่งการเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้ 1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ 2. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สวนดาวเรือง  
 • สวนมันสำปะหลัง 
 • สวนยางพารา
 • สวนดอกมะลิ 
 • ต้นส้มโอ 
 • ต้นผักหวานป่า
 • ต้นมะขาม 
 • ต้นเชอรี่  
 • สวนใบเตย
 • ต้นสับปะรด
 • ต้นตะไคร้หอม
 • ต้นแก้วมังกร 
 • ต้นกระบุก 
 • ต้นกล้วย 
 • ต้นลำไย 
 • ต้นมะม่วง
 • ต้นมะกรูด
 • ต้นสีหวด 
 • ต้นกระท้อน 
 • ต้นน้อยหน่า 
 • ต้นไม้ไผ่ 
 • ต้นตะขบ
 • ต้นพุทรา
 • ต้นสะเดา
 • ต้นหม่อน
 • ต้นมะค่า
 • ต้นอัญชัน

 • วัว 
 • หมู 
 • นกเอี้ยง 

 •   แห  
 • กับดักแย้หรือด้วงแย้  

 • สระน้ำบ้านหนองตาชี
 • บึงบัวหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 18.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนร่วมกัน ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม https://meet.google.com/sgr-avsx-kzz?pli=1&authuser=0

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  2564  เวลา 17.00 – 20.30 น. ได้จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำแจกในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ และในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ตามลำดับต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ โครงการการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ  จะเป็นการรับฟังการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัย “ The prevention of Corona Virus (COVID-19) and hygiene promotion ” จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์

 

การติดสติ๊กเกอร์ และสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

 

หลังจากได้นำหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ 1000 ขวด  มามอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ 

  

และติดป้ายไวนิล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดโพธิ์คงคา 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2564 เวลา 19.00 น. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม https://meet.google.com/mqq-nnem-srx?pli=1&authuser=0

สำหรับในเดือนมิถุนายน จะเป็นการประชุมอบรมการวางแผนต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก แต่ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนในตำบลบ้านสิงห์ ได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี   

“ รู้เท่าทัน ช่วยกัน ป้องกันได้ ตระหนัก ไม่ตระหนก ”

 

อื่นๆ

เมนู