การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ช่วยจัดโต๊ะ เตรียมข้าวกล่องและน้ำสำหรับผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลเป็นตัวแทนมารับข้าวกล่องและน้ำเพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ในแต่ละหมู่บ้าน ในอำเภอชำนิ

โดยได้รับหน้าที่ลงทะเบียนรับข้าวกล่องและน้ำดื่ม ของตำบลโคกสนวน และ ตำบล หนองปล่อง

                                    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทำความสะอาดบ้านพักนายอำเภอ เพื่อรอต้อนรับนายอำเภอคนใหม่เนื่องจาก นายอำเภอคนเก่าย้ายไปที่อื่น

           

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แพ็คของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี 

               

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทำความสะอาดจัดเตรียมหอประชุมเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี 

                                                                       

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ 

เวลา 08.00 น. – ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณการจัดกิจกรรม

เวลา 09.00 น. – นายอำเภอชำนิ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

– กิจกรรมจิตอาสาบรรเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

– นายอำเภอชำนิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ มอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้แทนตำบล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์โควิด 19 ประจำหมู่บ้าน

– นายอำเภอชำนิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอชำนิ

– โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไม่เกิน 20 คน

ผู้แทนตำบลๆ ละ 5 คน รวม 30 คน

โดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง

                                                                               

วันที่ 4 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์และจัดสถานที่ประชุมประจำเดือน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ช่วงเช้า ได้รับหน้าที่ อยู่จุดลงทะเบียน หัวหน้าส่วนราชการ ในวันประชุมประจำเดือน และ คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

                                 

วันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเอกสารกลุ่มบ้าน คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ถ่ายเอกสาร ประทับตรา และจองคำสั่งเรื่อง ประเมินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลละลวด

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารกลุ่มบ้าน คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ประทับตราและถ่ายเอกสารเรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ติดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิเรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลละลวด ติดประกาศในหนังสือคำสั่ง เรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารกลุ่มบ้าน คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 

อื่นๆ

เมนู