1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03-การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 Covid week

HS03-การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 Covid week

ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ โกศล ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม 2564

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม  มีดังนี้

1. การประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. เพื่อทำความเข้าใจสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อบรมการบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2. การบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ มีผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน ยกเว้นกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าร่วมรับชม live ผ่านช่องทาง Line เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมบรรยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การประชุมวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ประชุมการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทาง U2T Covid-19 week การอัดคลิปวิดีโอ Covid week  ร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet

 

4. การถ่ายทำวิดีโอ Covid-19 week วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสามารถ กดรับชมคลิปวิดีโอ Covid-19 week ที่จัดทำขึ้นโดยตำบลบ้านสิงห์ได้ ที่นี่

กิจกรรมเชิงรุก

“ รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ”

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

 

กิจกรรมเชิงรับมือ

“ รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ”

5. การปลูกป่า วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผนดิน” ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

6. การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

7. การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน มีดังนี้ 

การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T  ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน ดังนี้

     1.กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 50 รายการ

     2.กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 30 รายการ

     3.กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวน 20 รายการ 

การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

 1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ
 2. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 

 

 

 1. สวนดาวเรือง
 2. สวนมันสำปะหลัง
 3. สวนยางพารา
 4. สวนดอกมะลิ
 5. สวนใบเตย
 6. ต้นส้มโอ
 7. ต้นผักหวานป่า
 8. ต้นมะขาม
 9. ต้นเชอรี่
 10. ต้นสับปะรด
 11. ต้นตะไคร้หอม
 12. ต้นแก้วมังกร
 13. ต้นกระบุก
 14. ต้นกล้วย
 15. ต้นลำไย
 16. ต้นมะม่วง
 17. ต้นมะกรูด
 18. ต้นกระท้อน
 19. ต้นน้อยหน่า
 20. ต้นไผ่
 21. ต้นตะขบ
 22. ต้นพุทรา
 23. ต้นสะเดา
 24. ต้นหม่อน
 25. ต้นมะค่า
 26. ต้นอัญชัน

 

 

 

 • ควาย
 • วัว

 

 

 

 • สระน้ำบ้านหนองตาชี
 • บึงบัวหลวง

 

 

 

 • การถักแห
 • การทำกับดักแย้หรือด้วงแย้

 

การประชุมวันที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 18.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนร่วมกัน ผ่านทาง Google Meet

 

การจัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  2564  เวลา 17.00 – 20.30 น. ได้จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำแจกในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ และในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ตามลำดับต่อไป

 

เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีน วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. การอบรมจัดขึ้นที่องค์การบริการส่วนตำบลบ้านสิงห์ การแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งรายละเอียดของโครงการ  จะเป็นการรับฟังการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัย “ The prevention of Corona Virus (COVID-19) and hygiene promotion” จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์

และสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งการสาธิตนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองทำเสปรย์แอลกอฮอล์ด้วยตนเอง

หลังจากได้นำหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ 1000 ขวด  มามอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ

และติดป้ายไวนิล 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดโพธิ์คงคา

 

การประชุมวันที่ 14 มิถุนายน  2564 เวลา 19.00 น. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านทาง Google Meet

 

       สรุปการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลผู้ที่เข้า – ออกภายในชุมชน เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในชุมชน และการจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากและเข้มงวด สำหรับทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนในตำบลบ้านสิงห์ ได้แสดงความคิดเห็นการวางแผนการเพื่อรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์นี้

อื่นๆ

เมนู