เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ต.บ้านสิงห์ เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน พบว่าชุมชน ต.บ้านสิงห์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มสัมมาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ โดยแต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • ม.2 บ้านหนองขาม ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ มันฉาบ ข้าวแต๋น รังนก
 • ม.4 บ้านโคกไม้แดง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมดอกจอก มะขามแก้ว ลอดช่อง มันเชื่อม ถั่วเคลือบ กล้วยฉาบ ไข่เค็ม(รสต้มยำ) ไส้กรอก
 • ม.5 บ้านหนองตาชี ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โดนัท
 • ม.8 บ้านหนองกง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมตาล ขนมต้ม บ้าบิ่น น้ำพริกเผาปลาย่าง ข้าวหมาก
 • ม.9 บ้านจันทร์แดง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมใส่ไส้ ขนมถั่วแปบ
 • ม.11 บ้านหนองโคลน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยฉาบ มันฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า ขนมตาล ขนมไข่เต่า
 • ม.12 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวหลาม มะพร้าวเผา ข้าวโพดต้ม
 • ม.13 บ้านหนองสองห้อง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมดอกจอก พริกแกง

แหล่งจำหน่าย

 • ม.2 บ้านหนองขาม จะมีตลาดมารับซื้อ และทำขายตามโรงเรียน อบต.
 • ม.4 บ้านโคกไม้แดง ทำตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ฝากขายตามร้านค้า ขายที่สหกรณ์ชุมชน
 • ม.5 บ้านหนองตาชี ขายตามตลาดนัด
 • ม.8 บ้านหนองกง ขายที่ตลาดลำปลายมาศ ผลิตตามออร์เดอร์ที่สั่ง และขายตามหมู่บ้าน
 • ม.9 บ้านจันทร์แดง ส่งขายที่โรงเรียนหนองกงตามเบรคนักเรียน
 • ม.11 บ้านหนองโคลน ขายตามร้านค้า ตลาดนัด และผลิตตามออร์เดอร์ที่สั่ง
 • ม.12 บ้านหนองม่วง ขายตามตลาดนัด เน้นขายตามหมู่บ้าน
 • ม.13 บ้านหนองสองห้อง ทำตามออร์เดอร์ที่สั่ง

 ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะไม่ได้ทำขายตลอด จะทำเป็นงานอดิเรกเมื่อว่างเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำเกษตรเป็นหลัก

ปัญหาและอุปสรรค

     ส่วนใหญ่ทุกชุมชนจะพบปัญหาคล้ายๆกันคือ ขาดแคลนมะพร้าว เนื่องจากมะพร้าวหายากเป็นบางช่วง โดยเฉพาะหน้าแล้ง มิหนำซ้ำมะพร้าวยังมีราคาสูงขึ้นอีกด้วย และวัตถุดิบต่างๆในการผลิตมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้เป็นปัญหากับการผลิต และปัญหาอีกอย่างคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์ จึงทำให้คนในชุมชนขาดรายได้ในส่วนนี้ไป จึงหันไปทำเกษตรมากขึ้น แล้วคนในชุมชนที่ยังทำผลิตภัณฑ์ขายจึงมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากรวมกลุ่มทำการผลิตได้ยาก

สิ่งที่ต้องการพัฒนา

 • เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า อยากให้มีเครื่องหมายที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการค้า
 • บรรจุภัณฑ์ ต้องการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดลูกค้า และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
 • ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เพื่อกระจายสินค้าออกสู่ตลาด

 

อื่นๆ

เมนู