ดิฉัน นางสาว รัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์ (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่)                                                                                     ปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ พิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจอเพียงอำเภอนางรองและการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปขนมตำบลบ้านสิงห์

พิธียกเสาเอก-เสาโทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเริ่มในเวลา 09.09 น.  อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท หลังจากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล หลังจากเสร็จพิธีอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมงานเพื่อนัดหมายในการปฏิบัตงานครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง

การจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปขนม จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านสิงห์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่า ตำบลบ้านสิงห์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสัมมาชีพ และการทำรายครัวเรือน ซึ่งในแต่ล่ะหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์และแหล่งจัดจำหน่ายดังนี้                                                        บ้านหนองขาม หมู่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมดอกจอก ขนมทองม้วน ข้าวแต๋น (รังแตน) กล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก มันฉาบ รังนก แหล่งจัดจำหน่ายคือ ตลาดมารับซื้อ โรงเรียน ร้านค้าชุมชน                                                                            บ้านโคกไม้แดง หมู่ 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมดอกจอก มะขามแก้ว ลอดช่อง มันเชื่อม ถั่วเคลือบ กล้วยฉาบ ไข่เค็ม (สูตรดั้งเดิม สูตรต้มยำ) ไส้กรอก แหล่งจัดจำหน่ายคือ ทำตามออร์เดอร์ ร้านค้าชุมชน                                                      บ้านหนองตาชี หมู่ 5 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมโดนัท แหล่งจัดจำหน่ายคือ ตลาดนัดชุมชน                                                  บ้านหนองกง หมู่ 8 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมตาล ขนมต้ม บ้าบิ่น  น้ำพริกเผาปลาย่าง  แหล่งจัดจำหน่ายคือ ตลาดลำปลายมาศ ทำตามออร์เดอร์ ร้านค้าชุมชน                                                                                                              บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ 9 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมใส่ไส้ ขนมถั่วแปบ แหล่งจัดจำหน่ายคือ โรงเรียนบ้านหนองกง (ตามออร์เดอร์อาหารกลางวันเด็ก)                                                                                                                                บ้านหนองโคลน หมู่ 11 ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า มันฉาบ ขนมตาล ไข่เต่า แหล่งจัดจำหน่ายคือ ทำตามออร์เดอร์ ร้านค้าชุมชน                                                                                                                   บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ผลิตภัณฑ์ คือ มะพร้าวเผา ข้าวหลาม ข้าวโพดต้ม แหล่งจัดจำหน่ายคือ ตลาดนัดชุมชน ในหมู่บ้าน                                                                                                                                                             บ้านหนองสองห้อง หมู่ 13 ผลิตภัณฑ์ คือ ดอกจอก พริกแกง แหล่งจัดจำหน่ายคือ ตามออร์เดอร์

ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                       จากการพูดคุยกับกลุ่มทำขนมในแต่ล่ะหมู่บ้านพบว่า ปัญหามักเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆกัน คือ ขาดแคลนวัตถุดิบ (มะพร้าว,กล้วย) เนื่องจากวัตถุดิบมีจำนวนจำกัดและหายากในบางช่วง โดยเฉพาะฤดูร้อน และมีราคาแพง อีกทั้งวัตถุดิบต่างๆ เช่น น้ำมันพืช น้ำตาล แป้ง ยังมีราคาสูงขึ้นอีกด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาในด้านต้นทุนการผลิต ได้กำไรจากการขายน้อย เพราะผลิตภัณฑ์ที่ขายมีราคาคงที่แต่ต้นทุนสูงขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือมีการสั่งออร์เดอร์ขนมเข้ามาเยอะ แต่พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเดินทางเข้ามารับขนมได้ จึงทำให้กลุ่มผู้ผลิตขนมต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายเองเพื่อไม่ให้ขนมที่ผลิตออกมาเสียและขาดทุน

จุดเด่นและสิ่งที่ต้องการพัฒนา                                                                                                                             ช่องทางการขาย การตลาด ต้องการตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาด                                                 บรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้า ยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น รักษาผลิภัณฑ์ให้คงรูปไม่แตกหักหรือเปราะ   โลโก้หรือเครื่องหมายแสดงการขาย ให้มีความน่าสนใจ มีช่องทางการติดต่อซื้อขายชัดเจน  (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย)                                                                                                                                                ทั้งนี้จากการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่างๆของชุมชน โดยอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์และได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาและปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

ภาพประกอบการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปขนม

วิดิโอประกอบการทำงานประจำเดือนเมษายน

 

อื่นๆ

เมนู