ดิฉัน นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ บ้านหนองทะยิง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงแม้ตำบลบ้านสิงห์จะไม่มีผู้ได้รับเชื้อ แต่เนื่องด้วยมีผู้สัมผัสใกล้ชิด ในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านสิงห์ จึงทำให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด ประกอบกับมาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน ของจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้การทำงานส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลต้องได้รับอนุญาติจากผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงปฏิบัติงาน

 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมผ่าน google meet ในเวลา 11.00 น. เพื่อเป็นการชี้แจงการทำงานในเดือนพฤษภาคม และอธิบายการใช้ระบบเก็บข้อมูล U2T (https://cbd.U2T.ac.th) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกลงในระบบ

ภาพประกอบการประชุมผ่าน google meet

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  รับชมการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRH CHANNEL ในหัวข้อ “งานบุญผ้าป่า ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ยักษ์ จับ โจน” เนื่องในงาน ทอดผ้าป่า ปาฐกถาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ผศ.ดร.อัครพล เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการถ่ายทอดสด และได้รับเกียรติจาก ท่าน ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานบุญผ้าป่า ปาฐกถาชุมชน และกล่าวรายงานโดย ท่าน เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ลำดับพิธีการทั้งหมดทำผ่านทางระบบออนไลน์ (google meet) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำเภอนางรองมีศูนย์การเรียนรู้ศาตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาอาชีพต่าง ๆ  และเป็นแหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ในการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ ดร.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บรรยายในหัวข้อ กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนในยุค World Destruction และได้รับเกียรติจากอาจารย์โจร จันได ผู้ริเริ่มบ้านดิน ได้บรรยายในหัวข้อ กสิกรรมธรรมชาติตามศาตร์พระราชา ทางเลือกและทางรอดในยุค Viral Disrupion

   ภาพประกอบการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสด

 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ บ้านหนองทะยิง หมู่10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับอนุญาติจาก ผู้ใหญ่รัศมี คงพลปาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทะยิง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จึงมีความจำเป็นในการขออนุญาติก่อนเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราการการป้องกันและควบคุมโรค หลังจากที่ได้รับอนุญาติ ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยมีหัวข้อดังนี้

   ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองทะยิงไม่มีผู้เดินทางกลับบ้านในช่วงนี้

   แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม เนื่องจากตำบลบ้านสิงห์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและยังไม่มีสถานที่โดดเด่นจึงทำให้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักหรือโรงแรม

   ร้านอาหารในท้องถิ่น บ้านหนองทะยิงเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับถนนนางรอง-ลำปลายมาศ ทำให้ในอดีตมีร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันปิดกิจการลงเหลือเพียง ร้านขายเนื้อหมูสด “รีวายหมูสด” ร้านขายอาหารตามสั่ง “ก๋วยเตี๋ยวและตามสั่ง” และร้านกาแฟ “กาแฟเมืองแปะสาขาบ้านสิงห์”

   อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นบ้านที่สามารถหาได้ตามฤดูกาล เช่น ดอกกระเจียว ไข่มดแดง เห็ด เห็ดเผาะ ผักหวานป่า เป็นต้น

   เกษตรกรในท้องถิ่น ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร (ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง เลี้ยงวัว ควาย หมู ไก่ เป็ดบ้าน เป็ดเทศ)

   พืชในท้องถิ่น ชาวบ้านมีการปลูกพืชไว้กินตามฤดูกาล เช่น กล้วย มะพร้าว มะม่วง กะท้อน มะขาม มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะนาว เป็นต้น มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมรั้วเพื่อความสวยงาม และพืชทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น

   สัตว์ในท้องถิ่น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ขายและกินภายในครัวเรือน สัตว์ที่พบ คือ วัว ควาย หมู เป็ดเทศ ไก่ แมว สุนัข เป็นต้น

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจักรสานเครื่องใช้ซึ่งทำไว้ใช้ในครัวเรือนไม่ได้จัดจำหน่าย

   แหล่งน้ำในท้องถิ่น บ้านหนองทะยิงมีหนองน้ำหนองทะยิงซึ่งน้ำในหนองนำมาใช้เป็นน้ำปะปาในหมู่บ้าน มีน้ำตลอดทั้งปี

ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลทั้งหมด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การเก็บข้อมูลล่าช้า และยังไม่ครบถ้วน

   ภาพประกอบการลงพื้นที่

  วิดิโอประกอบการทำงานประจำเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู