การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564

ดิฉัน นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร ณ ห้องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนคำร้องข้อพิพาทไกล่เกลี่ยทางแพ่งของผู้ร้อง จัดการรับเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบคำร้องเรียนร้องทุกข์ เมื่อรับคำร้องแล้วจึงนำข้อมูลคีย์ลงในระบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พิมส์หนังสือราชการที่่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดประจำห้องและนำส่งจดหมายให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ นัดวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้แก่ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง  โดยทางศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจา พุดคุย ตกลงข้อพิพาทให้สำเร็จไปได้ด้วยดี  ได้อบรมทักษะทางด้านการเงินใน www.set.com เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานรวมทั้งได้องค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประจำปี วันที่ 3 เมษายน 2564 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ การแสดงแสง-เสียงและสื่อผสมบอกเล่าเรื่องราวพนมรุ้ง ชิมอาหารพื้นเมืองโบราณตามแบบท่องเที่ยววิถีไทย ณ “ตลาดย้อนยุคเมืองแป๊ะ” ชมและเลือกซื้อสินที่ระลึก ณ บริเวณหมู่บ้าน OTOP

ในการดำเนินงานประจำเดือนนี้ดิฉันได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามขั้นตอนแผนงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังได้เรียนรู้ลักษณะงานโดยรวมของที่ว่าการอำเภอนางรอง เพราะในทุกวันหยุดก็จะมีงานและกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วมเสมอ ได้เห็นการทำงานเป็นทีมอย่างไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ พี่ๆ ที่ทำงานสอนงานอย่างตั้งใจเป็นกันเองมาก ๆ ถือเป็นประสบการณ์และมิตรภาพในการทำงานที่ดี

 

อื่นๆ

เมนู