ข้าพเจ้านายรุ่งโรจน์ ราชนาคา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การแปรรูปขนมไทย (HS03) ขอนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 มีดังนี้

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 พิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 09:00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท
เวลา 09.19 น. ประกอบพิธีทางศาสนา
– ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง
– ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง
– ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– ประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท
เวลา 10:00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

หลังจากเสร็จพิธี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทำการนัดหมายการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านระบบ google meet

รายละเอียดของการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ความรู้ เสนอแนะในเรื่องการเรียนออนไลน์ให้จบและให้ครบทุกหลักสูตรที่กำหนดไว้

และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุมผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตรฯดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยแบ่งงานต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันทำงานและรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมทั้งจะนำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานไปแจกให้ในวันเวลาดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

เวลา8.30น ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน และประชาชนบางหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการการแปรรูปขนมไทย เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้นำผลิตภัณฑ์ขนมไทยมานำเสนอในที่ประชุม เพื่อที่จะพัฒนาแปรรูปให้ดีขึ้นเป็นที่น่าสนใจของตลาด โดยการประชุมในครั้งนี้คณะอาจารย์ที่รับผิดชอบพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลได้รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของการผลิตแปรรูปขนมไทย

เนื้อหาการประชุม

การจัดจำหน่ายขนมไทยที่ประชาชนให้ข้อมูลมี 2 ลักษณะ

1.เป็นการผลิตจำหน่ายตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งและจัดส่งให้ตามยอดที่ลูกค้าสั่งทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์

2.เป็นการผลิตในยามว่างเว้นจากประกอบอาชีพหลัก โดยทำขายทุกวันในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์ขนมไทยและอาหารที่ประชาชนนำมาร่วมได้แก่ ขนมบ้าบิ่น ขนมทองม้วน ขนมใส่ไส้ ขนมดอกจอก ขนมข้าวแต๋น ขนมฝักบัวข้าวหลาม มะพร้าวเผาและไข่เค็มเป็นต้น

ปัญหาของวัตถุดิบที่ขาดแคลน

ปัญหาระยะเวลาของการจัดเก็บขนม มีเวลาจำกัด โดยจัดเก็บได้เพียง 1-2 วันเท่านั้น

ปัญหาของวัตถุดิบที่ขาดแคลนได้แก่มะพร้าว เพราะมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่ทำเป็นกะทิ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมไทย

การจัดจำหน่ายและการตลาดที่ยังไม่เติบโตพอ การใช้ตลาดออนไลน์ผ่านโซเซียล ที่ประชาชนยังไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึง

การบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่สนใจและเป็นแรงจูงใจต่อกลุ่มลูกค้า

และการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่จะต่อยอดนำไปผสมผสานดัดแปลงให้เป็นขนมไทยที่แตกต่างจากเดิม และได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า

การนัดประชุมครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 เมายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์

เวลา 13.00น ปิดประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน

ผลสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2564
พิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ.โคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าเห็นถึงความสามัคคีและพร้อมเพรียงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ส่งผลให้พิธียกเสาเอก-เสาโท เสร็จเรียบร้อยด้วยดี ปราศจากอุปสรรคใดๆ และในการดำเนินการประชุมของผู้ปฏิบัติงาตำบลบ้านสิงห์ งานเสร็จเรียบร้อยด้วยดีเช่นกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู