หากท่านมีอาการ
มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19
โควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้

เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ
ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที!!! ปรึกษาแพทย์ คลิก

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดังนี้
มีไข้สูง > 37.5 องศา
ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ
เจ็บคอ
ครั่นเนื้อครั่นตัว
หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!

 

ข้าพเจ้านายรุ่งโรจน์ ราชนาคา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การแปรรูปขนมไทย (HS03) ขอนำเสนอการปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 มีดังนี้

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 น ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของปฏิบัติผู้งาน  โดยมีกลุ่มประชานชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มนักศึกษา ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรให้รายละเอียดและชี้แจง วิธีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงในระบบ U2T ของผู้ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ พร้อมกับรับแจกเสื้อทีมประจำคณะวิชาในเวลาต่อมา

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ line กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับรายละเอียดการทำขนมไทย การทำฉลากและการบรรจุภัณฑ์ขนมไทย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ขนมไทยก้าวไกลไปในตลาด เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน ทำการขุดหลุมเพื่อเตรียมการปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “รวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ร่วมทำกิจกรรมโครงการ u2t โควิด -19 week ถ่ายทำวีดีโอรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ และนายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ให้สัมภาษณ์ร่วมทำวีดีโอด้วย  ต่อจากนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยการร่วมมือของกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการปกครองท้องที่ และศูนย์ประสานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทั้งนี้ร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง โดยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์และส่วนราชการ
พิธีเปิดการเสวนาปลูกป่าชุมชนโดย : นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง

ผู้ร่วมเสวนา
พระครูวิสุทธิ์พัฒนาภิรมย
พ่อคําเดื่อง ภาษี
ดร.พิสมัย ประชานันท์
นายกฯเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง
กำนันเดช สวัสดิ์พูน
อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี
คุณคำนึง เจริญศิริ
ช้างดำอินดี้
นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์
ดำเนินการเสวนาโดย : คุณมนัญญา ม่วงสมมุธ

ถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU CHANNEL

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ร่วมทำกิจกรรม ผสมน้ำยาแอลกอฮอล์ต้านโรคไวรัส covid -19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในท้องถิ่นตำบลบ้านสิงห์ทุกหมู่บ้าน แจกให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์และแจกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปใช้ฆ่าเชื้อลดการแพร่กระจายของโรคไวรัส covid-19

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าลงพื้นที่หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูลเข้าระบบ u2t โดยมีหัวข้อที่ต้องสำรวจดังนี้
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ covid 19
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พัก/โรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสิงห์พร้อมด้วย นางสาววิไลวัลย์ ต้องกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านสิงห์ และผู้แทนประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมอบรม
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันจัดทำแอลกอฮอล์ ใช้สำหรับฉีดพ่นล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แจกให้กับผู้แทนแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม นำไปแจกให้ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองต่อไป

อื่นๆ

เมนู