ข้าพเจ้า นางสาวทัตติยา ชุบรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ HS03

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 4 หมู่บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเถอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ออนไลน์ “ยักษ์จับโจน” ผ่านช่องทาง youtube

บทนำ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้สมาชิกกลุ่มตำบลบ้านสิงห์ได้ทอดผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ออนไลน์ “ยักษ์จับโจน” ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทาง youtube และในการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ก็ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจพื้นที่ หมู่ 4 หมู่บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 ว่ามีย้ายกลับมากี่คน มีแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านจำนวนกี่แห่ง มีโรงแรม/ที่พักหรือไม่ มีเกษตรกรในท้องถิ่นจำนวนเท่าไหร่ พืชในท้องถิ่นมีมากน้อยเพียงใด สัตว์ในท้องถิ่นมีกี่ชนิด ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีคืออะไร และแหล่งน้ำในท้องถิ่นมีกี่แห่ง และจากการที่ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจพบว่า ร้านอาหารในตำบลโคกไม้แดงมีด้วยกันทั้งหมด 5 ร้าน มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด 3 ร้าน คือ ก๋วยเตี๋ยวนายประเสริฐ ก๋วยเตี๋ยวป้าเหรียญ ก๋วยเตี๋ยวพี่แป๋ว ส่วนร้านขายอาหารมีทั้งหมด 2 ร้าน คือ ครัวลีลาวดีและร้านอาหารป่า ในหมู่บ้านโคกไม้แดงยังไม่มีโรงแรมหรือที่พักเลย ส่วนพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมีจำนวนมากจึงไม่สามารถระบุเป็นจำนวนได้ และแหล่งน้ำในชุมชน มีอยู่ 1 แห่ง คือ หนองน้ำหนองโบสถ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 จึงทำให้ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลยังไม่ครบตามที่กำหนด เนื่องจากบางหลังคาเรือนไม่ให้คนนอกเข้าไปสัมภาษณ์ เพราะเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ อันนี้ทางเราก็สามารถเข้าใจได้

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ เวลา 9.00 – 15.00 น. ได้มีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ออนไลน์ “ยักษ์จับโจน” ผ่านช่องทาง youtube ก่อนที่จะถึงเวลาการถ่ายทอดสด ทางมหาลัยก็ได้เปิดเทปการพูดบรรยายของท่าน ดร.ยักษ์ ได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับ SDG ต้องไม่ทำให้คนอดอยากใช้คำว่า “ซีโร่ฮังเกอร์” อาหารสำคัญที่สุด เงินทองเป็นของมายา แต่อาหารเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ เพื่อให้บรรลุ “ซีโร่ฮังเกอร์” FIO ได้ตั้งสมัชชาดินโลกขึ้น ไทยก็ได้ตังสมาชิกดินแห่งชาติขึ้น เพื่อทำดินให้อุดมสมบูรณ์ ประเทศเรามีดินดี น้ำดี พันธุ์ดี สำคัญที่สุดเรามีคนดี คือ มีน้ำใจ มีฝีมือในการเพาะปลูก ผลิตอาหาร มีน้ำใจผลิตแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ จึงทำให้โลกนี้มีความสุขทั้งโลกได้จริง ๆ และต่อจากเทปของ ดร.ยักษ์ ก็เป็นการเปิดเทปบรรยายของ อาจารย์ โจน จันได ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนพรรณ ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้า ท่านได้พูดให้ความรู้ว่า หญ้า คือสิ่งที่ถูกใส่ร้ายมายาวนานว่า มันคือศัตรูของมนุษย์ ศัตรูของพืช จนคนจำนวนมากต้องคิดค้นยาฆ่าหญ้า ซึ่งจริง ๆ แล้วหญ้าไม่ใช่ศตรู  หญ้าคือมหามิตรที่ยิ่งใหญ่มาก หญ้าเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาดิน เพื่อช่วยเกษตรกร ฉะนั้น การฆ่าหญ้าจึงเป็นบาป เราจึงจำเป็นต้องแบนยาฆ่าหญ้าทุกชนิดที่จะเอามาใช้ฆ่าหญ้าและไม่จำเป็นต้องมีสารทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าหญ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

และเมื่อใกล้จะถึงเวลางาน ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พิธีดำเนินรายการถ่ายทอดสด มีลำดับการเปิดงานดังนี้ ในเวลา 9.00 น. จะมีพิธีเปิดบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านธัชกร หัตถาธยากูล และกล่าวรายงานโดยท่านนายอำเภอนางรอง ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ หลังจากมีพิธีเปิดและกล่าวรายงานจากผู้ใหญ่ทั้ง 2 ท่านแล้ว ก็จะเป็นการกล่าวขอบคุณ โดยท่านรักษาการแทนท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ท่านรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน และตามด้วยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ พัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตะไกร้พวง เจ้าคณะตำบลหนองกง และประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่ปาฐกถาพิเศษออนไลน์ โดย ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หัวข้อที่ท่านจะบรรยาย คือเรื่องกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หลังจากฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.ยักษ์ เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จริงของการจัดงานครั้งนี้ คือที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง มีทีมพิธีกรตลอดถึง ท่านนายอำเภอนางรอง ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ เป็นประธานเตรียมที่จะทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงกว่า ในการถ่ายทอดสด หลังจากนั้นก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การฟังปาฐกถาพิเศษอีก 1 รอบ โดย ท่านโจน จันได บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในยุคโรคไวรัสระบาด ช่วงท้ายรายการของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็จะเป็นการกล่าวปิดกิจกรรมบุญ โดยท่านพระครูวิสุทธิ์ พัฒนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดตะไกร้พวง และเจ้าคณะตำบลหนองกง

ความรู้ที่ได้จาก เรื่องกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของ ดร.ยักษ์ คือ มีพระราชดำรัสคำพูดของพระราชาองค์รัชกาลที่ 10 ตรัสไว้ว่า เรามีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก ท่านได้เอาพื้นที่ดินในวัง 4 ไร่ ให้ทำอารยเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเรียกโคกหนองนาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ให้มีศิลปะงามตา เพื่อทำให้คนมาดูแล้วอยากทำตาม เรียกว่าอารยเกษตร ความพอเพียงคือเราจะต้องมีชีวิตที่พอทุกอย่าง ทำแบบคนจน ทำแบบง่าย ๆ และ 3 องค์กรหลักของโลก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรโลก กระทรวงสาธารณะสุขโลก และกระทรวงพาณิชย์โลก 3 องค์กรใหญ่ เริ่มประกาศแล้วว่า ไตรมาศหน้าภายใน 3 เดือน หลังจากนี้ไป ผลกระทบจากโควิด–19 มันจะทำให้ระบบการผลิตอาหารเป็นระบบอุตสาหกรรม เรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ จะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง เพราะฉะนั้นวิถีแห่งความพอเพียงจากเกษตรแปลงเล็ก จะอุ้มชูมนุษยชาติให้อยู่รอด รายใหญ่ ๆ จะเจอปัญหาต้นทุนและปัญหาแรงงาน เจอปัญหาโรคระบาด เมื่อเทคโนโลยีแพงขึ้น อาหารก็จะราคาสูงขึ้น คนรวยอาจจะยังไม่ลำบาก แต่คนชั้นกลางและคนจนจะลำบาก เพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่เราจะต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่

ความรู้ที่ได้จาก ท่านโจน จันได เรื่องกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในยุคโรคไวรัสระบาด บริโภคนิยมคือ นิยมการบริโภคอย่างไร้ขอบเขต แต่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัดมาก เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คือปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากอาหารการกินที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ เราให้ความสำคัญกับงานและเงิน สุขภาพเอาไว้ท้ายสุดเสมอ นี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤติมากมายในปัจจุบัน พระเจ้าอยู่หัวได้มาคิดถึงสิ่งที่เหมาะสมกับคนไทย สิ่งนั้นก็คือ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง คำว่าพอเพียงก็คือทำให้ไม่ขาดแคลน พอเพียงไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจ ไม่ได้หมายความว่าอดอยาก แต่หมายความว่าทำให้มันพอ ไม่ให้ขาดแคลน

สรุป

จากการรับชมการถ่ายทอดสด การทอดผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ออนไลน์ “ยักษ์จับโจน” ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มบุญและได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกมากมาย ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และจากการสำรวจพื้นที่ยังเป็นปัญหา ในการเข้าถึงได้ยากเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเก็บส่วนที่สามารถทำได้ ยังต้องระวังตนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู