1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ประจำเดือนมิถุนายน ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวังบุรีรัมย์

HS03 การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ประจำเดือนมิถุนายน ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวังบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาววาสนา  แก้วไธสง ( กลุ่มนักศึกษา )  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม 2564

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนพฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านทาง Google Meet

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  เวลา 14.30 -16.00 น. โดยการปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเป็นกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ส่วนกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษา เข้าร่วมรับชม live ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม HSO3 – (บ้านสิงห์)

 

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ประชุมการวางแผน การอัดคลิปวิดีโอ Covid week  ร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  เวลา ถ่ายคลิปวีดิโอ covid week  เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 18.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และทำความเข้าใจร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 – 14.00 น.  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ โครงการการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

            และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามตำบลบ้านสิงห์โดยรวม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว  ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

 • ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว

 

 

วัดโพธิ์คงคา

 • ทางด้านพืชในท้องถิ่น

ต้นราชพฤก - งานทดสอบกลุ่ม2

ต้นคูณ

ต้นมะม่วง | nadtida1122ต้นมะม่วง
โรคโคนเน่า ในสวนปาล์มน้ำมัน - พลังเกษตร.com
ต้นปาล์ม

ต้นกล้วย

ต้นมะพร้าว
ปลูกมะนาวต้นคู่ ให้ผลผลิตเร็ว เก็บขายได้ทั้งปี - เทคโนโลยีชาวบ้าน
ต้นมะนาว
ต้นหมากสง สายพันธุ์ต้นสูง ความสูง 40 - 50 cm.ผลโต ลูกดก ทนโรค ราคาดี ปลูกเป็นแนวรั้ว กันแดน เสริมสร้างรายได้ใช้พื้นที่น้อย แนะนำวิธีการปลูกและจุดรับซื้อ - จำหน่ายต้นโกโก้ สายพันธุ์ชุมพร1 โดย Coffarmfair : Inspired by LnwShop.com
ต้นหมาก
ขายต้นเชอร์รี่ สัญญา การ์เด้นท์-ปราจีนบุรี 156105
ต้นเชอรี่
ต้นย่านางเพาะเมล็ด ใช้เวลา... - ขายเมล็ดมะกรูด สำหรับเพาะต้น | Facebook
ต้นหญ้านาง

ต้นมะเขือพวง
Amorphophallus paeoniifolius | SpringerLink
ต้นกะบุก
มันเทศญี่ปุ่น
ต้นมันเทศ

 • สัตว์ในท้องถิ่น


ควาย

วัว

หมู

 • เเหล่งน้ำในท้องถิ่น

 
 

 • ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น

 

 • จากการสำรวจพบว่า
  – ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น : วัดโพธิ์คงคา เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่กับตำบลบ้านสิงห์มาเป็นเวลานานหลายปี
  – ทางด้านพืชในท้องถิ่น จะพบเป็นจำนวนมากที่สุด มีหลากหลายชนิดสามารถนำมาต่อยอดได้ หากปลูกเป็นจำนวนมากเช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง  เป็นต้น
  – ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น : ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการเลี้ยงวัว ควายเเละหมูเป็นหลัก
  – ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่น : ฝายห้วยน้อย เเละบ่อน้ำหลังศาลปูตาสมควร
  – ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น : ร้านก๋วยเตี๋ยวยาย เเละร้านขายน้ำ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2564 เวลา 19.00 น. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านทาง Google Meet

 

สำหรับเดือนมิถุนายน เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ ทำให้ในเดือนนี้ยังไม่สามารถจัดการเเปรรูปขนมได้
พวกเราจึงได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น
ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น เป็นต้น
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละพัฒนาทางด้านต่าง ๆ
เเละยังมีกาารจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19
สอนการทำเจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนนชุมชนเพื่อเป็นความรู้
ทั้งหมดนี้เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนในตำบลบ้านสิงห์
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู