ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน

ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง อยู่กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท ณ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน
– วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมการจัดเวทีอบรมการค้นคว้าข้อมูลเเละวิเคราห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านสิงห์

เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโดกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 22 มีนาคม 2564

เปิดเวทีการจัดอบรมค้นคว้าข้อมูลการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ เดือนเมษายน 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการจัดเวทีอบรมการค้นคว้าข้อมูลเเละวิเคราห์ข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน ทางด้านการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ปัญหาเเละอุปสรรค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

     

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่  1  บ้านหนองดุมมีผลิตภัณฑ์คือ ปลาร้าบอง ไข่เค็ม
หมู่ที่  2  บ้านหนองขามมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ มันฉาบ ขนมรังแตน ขนมรังนก ข้าวแต๋น
หมู่ที่  3  บ้านสิงห์มีผลิตภัณฑ์คือ ไม่มีผลิตภัณฑ์ขนม
หมู่ที่  4  บ้านโคกไม้แดงมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมดอกจอก ขนมลอดช่อง ไข่เค็ม (เกลือ / สมุนไพร / ต้มยำ) กล้วยฉาบ ถั่วเคลือบ ไส้กรอก
หมู่ที่  5  บ้านหนองตาชีมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมโดนัท
หมู่ที่  6  บ้านสระหมูมีผลิตภัณฑ์คือ เครปเย็น น้ำพริกปลาย่าง
หมู่ที่  7  บ้านหนองบัวรายมีผลิตภัณฑ์คือ พริกเเกง
หมู่ที่  8  บ้านหนองกงมีผลิตภัณฑ์คือ น้ำพริกปลางย่าง ขนมตาล ขนมต้ม ข้าวหมาก ขนมบ้าบิ่น
หมู่ที่  9  บ้านจันทร์แดงมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมสอดไส้ ขนมถั่วแปบ
หมู่ที่  10 บ้านหนองทะยิงมีผลิตภัณฑ์คือ ไส้กรอก แหนมหมู
หมู่ที่  11  บ้านหนองโคลนมีผลิตภัณฑ์คือ กล้วยฉาบ กล้ายปาปิก้า มันฉาบ ขนมตาล ขนมไข่เต่า
หมู่ที่  12  บ้านหนองม่วงมีผลิตภัณฑ์คือ ข้าวโพดต้ม มะพร้าวเผา ข้าวหลาม
หมู่ที่  13  บ้านหนองสองห้องมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมดอกจอก พริกแกง
หมู่ที่  14  บ้านโพธิ์ทองมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมโดนัท ขนมสอดไส้

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำมาพัฒนาต่อไป

 1. ขนมบ้าบิ่น (ชนิดทอด)
 2. ขนมใส่ไส้ มีหลากหลายไส้ เช่น ไส้ข้าวโพด ไส้ช็อคโกแลต
 3. กล้วยฉาบรสต่าง ๆ
 4. มะพร้าวน้ำหอม (มะพร้าวเผา)

ปัญหาและอุปสรรคการผลิตภัณฑ์

 • สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถมารับสินค้าที่ตามปกติ
 • ราคาของมะพร้าวที่แพงขึ้นจากเดิมหรือตามช่วงฤดูกาล เนื่องจากการปลูกต้นมะพร้าวมีแมลงศัตรูพืช
 • วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำขนมมีอัตราราคาที่สูงขึ้น
 • ราคาของผลิตภัณฑ์เท่าเดิม แต่ต้นทุนสูงขึ้น
 • ขาดแรงงานในการเเปรรูปผลิตภัณฑ์
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยังไม่กว้างออกไป

เเนวทางการแก้ไขผลิตภัณฑ์

 1. เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademarks logo design)
 2. บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมบ้าบิ่นรูปหัวใจ
 3. ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เพื่อกระจายสินค้าได้มากขึ้น
 4. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บรักษาได้นานขึ้น

กระตุ้นยอดซื้อ ของฝากยอดฮิต 3 จังหวัด อีอีซี ด้วย 'แพ็กเกจจิงใหม่' สุดปัง

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

สำหรับเดือนเมษายน พวกเราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ์ทั้งหมดในตำบลบ้านสิงห์ เเละได้เลือกผลิตภัณฑ์
ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้แก่ บ้าบิ่น ขนมใส่ไส้ กล้วยฉาบเเละมะพร้าวน้ำหอม โดยเเนวทางการพัฒนามีดังนี้
เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademarks logo design) บรรจุภัณฑ์
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น เเละการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อที่จะได้เก็บรักษาได้นานขึ้นเป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนในตำบลบ้านสิงห์
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

วีดีโอประกอบ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู