เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้น
ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง

ทำให้กลุ่มของตำบลบ้านสิงห์ยังไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อเเปรรูปผลิตภัณฑ์ได้
จึงทำให้ในเดือนกรกฎาคมมีเเผนการปฏิบัติงานดังนี้

ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม

ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง อยู่กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 14 มิถุนาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ชี้เเจงการเข้าประกวดโครงการ Hackatoon
– วันที่ 19 มิถุนาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานถ่ายทำวีดีโอโครงการ Hackatoon ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
– วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่
– วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

ประชุมออนไลน์ ชี้เเจงการเข้าประกวดโครงการ Hackatoon

เมื่อวันนที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมเเบบออนไลน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจงการเข้าร่วมประกวดโครงการ Hackatoon 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เเละได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ 7 คน เป็นตัวเเทนเข้าร่วมการประกวดโครงการ Hackatoon ในครั้งนี้

โดยมีชื่อทีมคือ You to team
– รายนามผู้เข้าประกวด
1. นายปริวัติ จำเนียรกูล (หัวหน่าทีม)
2. นายปริญญา ไทยสืบชาติ
3. นายณัฐพงษ์ จงกล
4. นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์
5. นางสาวพรสวรรค์ โกศล
6. นางสาวพัชรียา ลามั่น
7. นางสาววาสนา แก้วไธสง

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานถ่ายทำวีดีโอโครงการ Hackatoon ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 มิถุนาคม พ.ศ.2564 ทีม You to team ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอโครงการ Hackatoon

รายละเอียดของการจัดทำวีดีโอ
ทีม You to team ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำวีดีโอโดยเน้นการสื่อให้เห็นถึงภาพของบริบทชุมชนคือ การเเปรรูปขนมที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลได้แก่ กล้วยฉาบเเละทองม้วน สื่อให้เห็นถึงวัฒนาธรรมการทำขนมของชุมชน ปัญหาเเละอุปสรรคในการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเเละสื่อให้เห็นถึงการพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่ทีมตำบลบ้านสิงห์ได้วิเคราะห์การเเก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการสำรวจข้อมูลในชุมชนเเละรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่ทำการผลิตสินค้า

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมเเบบออนไลน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจง เเละมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชน
และบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นของ U2T โดยแบ่งตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  เเละป้องกันโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการเก็บข้อมูล เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามเเละตำบลบ้านสิงห์โดยรวม

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขามตำบลบ้านสิงห์เพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว  ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น ที่พักอาศัยเเละการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 • ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว

 

 

วัดโพธิ์คงคา

 • ทางด้านพืชในท้องถิ่น

ต้นราชพฤก - งานทดสอบกลุ่ม2

ต้นคูณ

ต้นมะม่วง | nadtida1122ต้นมะม่วง
โรคโคนเน่า ในสวนปาล์มน้ำมัน - พลังเกษตร.com
ต้นปาล์ม

ต้นกล้วย

ต้นมะพร้าว
ปลูกมะนาวต้นคู่ ให้ผลผลิตเร็ว เก็บขายได้ทั้งปี - เทคโนโลยีชาวบ้าน
ต้นมะนาว
ต้นหมากสง สายพันธุ์ต้นสูง ความสูง 40 - 50 cm.ผลโต ลูกดก ทนโรค ราคาดี ปลูกเป็นแนวรั้ว กันแดน เสริมสร้างรายได้ใช้พื้นที่น้อย แนะนำวิธีการปลูกและจุดรับซื้อ - จำหน่ายต้นโกโก้ สายพันธุ์ชุมพร1 โดย Coffarmfair : Inspired by LnwShop.com
ต้นหมาก
ขายต้นเชอร์รี่ สัญญา การ์เด้นท์-ปราจีนบุรี 156105
ต้นเชอรี่
ต้นย่านางเพาะเมล็ด ใช้เวลา... - ขายเมล็ดมะกรูด สำหรับเพาะต้น | Facebook
ต้นหญ้านาง

ต้นมะเขือพวง
Amorphophallus paeoniifolius | SpringerLink
ต้นกะบุก
มันเทศญี่ปุ่น
ต้นมันเทศ

 • สัตว์ในท้องถิ่น


ควาย

วัว

หมู

 • เเหล่งน้ำในท้องถิ่น

 
 

 • ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น

 

 • จากการสำรวจพบว่า
  – ทางด้านเเหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น : วัดโพธิ์คงคา เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่กับตำบลบ้านสิงห์มาเป็นเวลานานหลายปี
  – ทางด้านพืชในท้องถิ่น จะพบเป็นจำนวนมากที่สุด มีหลากหลายชนิดสามารถนำมาต่อยอดได้ หากปลูกเป็นจำนวนมากเช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง  เป็นต้น
  – ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น : ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการเลี้ยงวัว ควายเเละหมูเป็นหลัก
  – ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่น : ฝายห้วยน้อย เเละบ่อน้ำหลังศาลปูตาสมควร
  – ทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น : ร้านก๋วยเตี๋ยวยาย เเละร้านขายน้ำ
  ทรัพยากรณ์ส่วนใหญ่ในบ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะทำเกี่ยวกับเกษตรกรทำนา ปลูกมัน เเละปลูกพืชผักสวนครัว เป็นหลัก สามารถนำมาต่อยอดได้ในการนำมาเเปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อส่งออกไปหารายได้เข้าชุมชน

การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย

 • มีการประเมิณตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการประเมิณอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะรีบไปพบเเพทย์ เพื่อทำการตวรจสอบอาการของตนเอง มีการป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เเละเว้นระยะห่าง  2 เมตรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีญาติกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ส่งตัวไปกักตัวทันที เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • มีการสังเกตอาการเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการสังเกตุอาการของตนเองเเละอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบเเพทย์ทันที
 • มีการดูเเลสุขอนามัยตนเองเเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการดูเเลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเเละสบู่ หรือเจลเเอลกอฮอลล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประธานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เเละหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เเละใช้ช้อนส่วนตัว
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก เเละมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประธานอาหาร เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการระมัดระวังในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน เเก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ทำความสะอาดตนเองหลังกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกกรมนอกบ้าน
  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องเเต่งกายทันที เมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกกรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับเดือนกรกฎาคม เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ ทำให้ในเดือนนี้ยังไม่สามารถจัดการเเปรรูปขนมได้
พวกเราจึงได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเเหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น
ทางด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่น
เเละการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เเละได้มีการเข้าร่วมประกวดโครงการ Hackatoon 2021
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ทั้งหมดนี้เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนในตำบลบ้านสิงห์
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการณ์

อื่นๆ

เมนู