ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและคณะครูอาจารย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังการมอบหมายงานและภารกิจประจำเดือนตุลาคมจากผู้นำโครงการในเดือนตุลาคมมีการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค-19 ประจำเดือนตุลาคมและการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

 

วันที่ 11-16 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน นายบำรุง  ชื่นชุมแสง  เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนบ้านสระประดู่ได้มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันคนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียนที่อยู่ใน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

2.โรงเรียนสระประดู่หนองมะค่า

3.โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

ในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ

6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมพื้นที่ ม.9 บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดย ดร.สุกัญญา ทองขัน และ อาจารย์สุภาวรัตน์ ผลินยศ วิทยากรประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ยาหม่องไพล, น้ำมันเหลืองและสเปรย์กันยุงสมุนไพรแก่ผู้ปฏิบัติงานชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สเปรย์กันยุงสมันไพร

ส่วนประกอบ

1.เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร

2.ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

3.ผิวมะกรูด 50 กรัม

4.การบูด 50 กรัม

วิธีทำ

1.นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

2.แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูด 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

3.กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล ส่วนประกอบ

1.ไพล 200 กรัม

2.ขมิ้น 50 กรัม

3.น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ : นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

1.เมทอล 120 กรัม

2.การบูด 80 กรัม

3.พิมเสน 40 กรัม

4.น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

ผสมเมทอล การบูดและพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพลและเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

1.วาสลิน 120 กรัม

2.พาราฟิน 80 กรัม

3.น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร

4.พิมเสน 20 กรัม

5.เมทอล 20 กรัม

6.การบูด 20 กรัม

7.น้ำมันยูคาลิปตัส  30 มิลลิลิตร

8.น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

1.ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะแล้วนำมาให้ความร้อนจะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย(ใส)

2.ผสมเมทอล การบูด พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และ น้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

3.เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่าง เมทอล การบูด พิมเสนน้ำมันระกำและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4.เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

เกร็ดความรู้

1.การบูด มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรค ตาแดง ขับเสมหะ ขับลม

2.เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่มหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ

3.พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่มหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก

4.พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้มันแข็งตัว

5.วาสลิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมันและสะดวกในการทานวด

6.น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก

7.น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ข้าพได้ลงพื้นที่ ม.9 บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอบถามแบบฟอร์ม U2T-SROI เกี่ยวกับเรื่องชุมชนภายในเพื่อจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จากการสอบถามคนในชุมชนรู้จักโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจากผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ ในการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านโคกพลวง คนในชุมชนให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม

 

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ข้าพเจ้าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล คนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และดูแลสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู