ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมถึงแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน  ต.หนองโบสถ์ได้มีการลงพื้นที่ศาลากลางบ้านโคกพลวงเพื่ออบรมการทำผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ยาหม่องไพล น้ำมันเหลืองและสเปรย์กันยุงสมุนไพร) โดยมีเกร็ดความรู้และวิธีการทำดังต่อไปนี้

เกร็ดความรู้

1.การบูร มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม

2.เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด ขัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศรีษะ

3.พิมเสม มีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอมใช้สูดดม แก้วิงเวียนศรีษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก

4.พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว

5.วาสลิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และการสะดวกในการทานวด

6.น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก

7.น้ำมันยูคาลิปตัสอสรรพคุณ แก้หวัดคักจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

วิธีทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่นประกอบ

1.เอทิลแอลกอฮอร์ 1 ลิตร                                           2.ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

3.ผิวมะกรูด 50 กรัม                                                    4.การบูน 50 กรัม

1.นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

2.แช่มะกรูและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอร์ เติมการบูร 50 กรัมปืดผ้าหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

3.กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

วิธีทำยาหม่องสมุนไพล

ส่อนประกอบ

1.วาสลิน 120 กรัม                                                        2.พาราฟิน 80 กรัม

3.น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร                                            4.พิมเสม 20 กรัม

5.เมนทอล 20 กรัม                                                       6.การบูร 20 กรัม

7.น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร                                   8.น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

1.ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)

2.ผสมเมนทอล การบูร พิมเสม น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัสและน้ำมันสมุนไพร คนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

3.เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่าง เมนทอล การบูร พิมเสมน้ำมันระกำและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ2.แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4.เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หมายเหตุ

1.ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหทดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

2.การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้

3.สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

วิธีทำน้ำมันเหลือง

ส่วนประกอบการเตรียมน้ำมันไพล

1.ไพล 200 กรัม                                                           2. ขมิ้น 50 กรัม

3.น้ำทันมะพร้าวหรือน้ำมันปาร์ม 100 กรัม

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาร์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไฟไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 กรัม)

ส่วนประกอบน้ำมันเหลือง

1.เมนทอล 120 กรัม                                                    2.การบูร 80 กรัม

3.พิมเสม 40 กรัม                                                        4.น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

ผสมเมนทอม การบูร และพิมเสม คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย)แล้วจึงเติ่มน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

วันที่ 15 ตุลามคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์บางส่วนมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T-SROI  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามในหัวข้อ(เอกชนในพื้นที่)โดยชุดแบบสอบถามจะมีข้อมูลเบื้องต้นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลและข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ท่าน/หน่วยงานของท่าน มีส่วนร่วม/บทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างไรในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

2. หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร/ทีมงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T หรือไม่

2.1 จำนวนบุคลากร

2.2 ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)

 

อื่นๆ

เมนู