ข้าพเจ้า นางสาวสุภาวดี  บุญประสาท  ประเภทกลุ่มประชาชน  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

              เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมผ่าน Google meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)ของเดือนตุลาคม และได้มีการแนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนตำบลหนองโบสถ์ได้ทำความรู้จัก

             เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์ทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมผ่าน Google meet โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ เพื่อจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

             เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และชาวบ้านตำบลหนองโบสถ์ ได้เข้าร่วมอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การทำสเปรย์กันยุ่งสมุนไพร การทำน้ำมันเหลือง และการทำยาหม่องไพล ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์โดยมีวิทยากรคือ ดร.สุกัญญา ทองขัน และดร.สุภาวรัตน์ ผลินยศ  มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

               

1.สเปรย์กันยุ่งสมุนไพร

ส่วนประกอบ

 1. เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร
 2. ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม
 3. ผิวมะกรูด 50 กรัม
 4.  การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

 • นำตะไคร้หอม และเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง
 • แช่มะกรูด และตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)
 • กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

2.น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล

ส่วนประกอบ  1.) ไพล 200 กรัม      2.) ขมิ้น 50 กรัม     3.)น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม  100 กรัม

วิธีทำ  นำไพล และขมิ้นที่แก่จัดมาปลอกเปลือก และหั่นเป็นชิ้นบางๆ(คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม  โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพล และขมิ้นกรอบเหลือง(ระวังอย่าให้ไหม้) หลังจากนั้นกรองเอาน้ำมัน จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

 1. เมนทอล    120  กรัม
 2. การบูร        80   กรัม
 3. พิมเสน       40   กรัม
 4. น้ำมันไพล  200 มิลลิลิตร

วิธีทำ  ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) เมื่อคนจนละลายหมดแล้วให้เติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

3.ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

1. วาสลิน                    120  กรัม                   2.พาราฟิน        80   กรัม

3. น้ำมันไพล              60  มิลลิลิตร              4.พิมเสน          20   กรัม

5. เมนทอล                 20  กรัม                     6.การบูร           20    กรัม

7. น้ำมันยูคาลิปตัส     30  มิลลิลิตร              8.น้ำมันระกำ   100  มิลลิลิตร

วิธีทำ

 • นำพาราฟิน และวาสลินเทลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟิน และวาสลินจะเริ่มละลายเป็นน้ำสีใส
 • ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร แล้วคนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • นำพาราฟิน และวาสลินที่คนจนใสเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ให้เติมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว และจึงนำมาปิดฝาแล้วนำไปใช้งาน

                                 

                                   

                                   

หมายเหตุ
     1. ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทําให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
     2. การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทําการตันในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
     3. สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

สรุป

  การเข้าร่วมอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในตำบลหนองโบสถ์  อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู