ข้าพเจ้านายพัชระ ปะกัง ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ได้จัดกิจกรรมอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ การขอขึ้นทะเบียน อย. และการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP มาตรฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี คุณภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   และคุณชยุต ชำนาญเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอธิบายการขอขึ้นทะเบียน อย. และการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP มาตรฐาน

 หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

– สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร.044-612934 ต่อ 401-404

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน               

1.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย

2.ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ

3.ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

4.สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

5.เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้

อาหารและยา (อย.) แบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

หัวใจที่ 1 ลดอันตรายเบื้องต้น : คัดเลือกวัตถุดิบ ใช้ภาชนะสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดีและเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

หัวใจที่ 2 ลด/ยับยั้ง ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ : ใช้ความร้อนฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ

หัวใจที่ 3 ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ : ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ แยกระหว่างของสุกและของดิบ

ภาพประกอบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนที่ยังยืนทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดงานเสวนาออนไลน์ ในการเสวนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการที่จะพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคีสี่ประสานไปสู่การพัฒนาชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพประกอบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ได้จัดกิจกรรมอบรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยการกำหนดเป้าหมายให้ต้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ และได้สร้างเพจ Facebook : “ผลิตภัณฑ์ดี ที่หนองโบสถ์” เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ทำให้ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ทำผลิตภัณฑ์โดยตรงได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเอง

ภาพประกอบ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในนส่วนของตำบลหนองโบสถ์หัวข้อที่นำมาทำ 3 ข้อ คือ แหล่งท่องเที่ยว อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยนำมาทำการวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองโบสถ์ Pain point (SWOT, VRIO) นำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ G-map

ภาพประกอบ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ได้จัดกิจกรรมอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดแผนไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีอาจารย์ ดร. สุกัญญา ทองขัน  และอาจารย์ ดร. วิริญรัชญ์ สื่อออก สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรการทำให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพร และได้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนางรอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยอย่างถูกวิธี เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ ทำให้สุขภาพดีและมีความสุข

การทำลูกประคบสมุนไพร

วัสดุอุปกรณ์  (ได้ลูกประคบประมาณ 10 ลูก)

-ผ้าดิบ หรือผ้าฝ้าย ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร

-เชือก ยาว 200 เซนติเมตร

-ภาชนะสำหรับผสมสมุนไพร

-เครื่องชั่ง

สูตรใช้สมุนไพรแห้ง (สามารถนำสมุนไพรสดไปตากหรืออบแห้งให้แห้งได้)

-ไพล 400 กรัม

-ขมิ้นชัน 100 กรัม

-ตะไคร้ 200 กรัม

-ผิวมะกรูด 100 กรัม

-ใบมะขาม 100 กรัม

-ใบส้มป่อย 50 กรัม

-การบูร 30 กรัม

-พิมเสน 30 กรัม

-เกลือ 60 กรัม

วิธีการทำ

1.บดหรือทุบสมุนไพรอบแห้งพอหยาบ

2.ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

3.ชั่งส่วนผสม 100 กรัม วางลงบนผ้า

4.ห่อผ้ามัดเชือกให้แน่น

5.บรรจุลูกประคบไว้ในถุง เก็บในที่แห้ง สามารถเก็บได้ประมาณ 1 ปี

สมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ (ใช้สมุนไพรสดหรือแห้งก็ได้แต่ต้องไม่มีรา)

กลุ่มน้ำมันหอม (ใช้อย่างน้อย 3 อย่าง)

-ไพล ช่วยลดอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก คลายกล้ามเนื้อ ลดอาหารอักเสบ ฟกช้ำ บวม

-ตะไคร้ แต่งกลิ่น ลดอาการฟกช้ำ ลดการปวดเมื่อย

-ขมิ้นอ้อย ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง

-ผิวมะกรูด มีน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน (ถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้)

-ผิวส้ม บรรเทาลมวิงเวียน

-ข่า รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน

กลุ่มที่มีรสเปรี้ยว (กรดอ่อนๆ)

-ใบมะขาม ช่วยให้เส้นเอ็นหย่อน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ช่วยบำรุงผิว

-ใบขี้เหล็ก ช่วยละลายไขมันใต้ผิวหนัง ทำให้หลับสบาย

-ใบส้มป่อย ช่วยบำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน

กลุ่มสารที่มีกลิ่นหอม (จะระเหยเมื่อถูกความร้อน)

-การบูร แต่งกลิ่น บำรุงหัวใจ

-พิมเสน แต่งกลิ่น ลดอาการพุพองผดผื่น บำรุง หัวใจ

-เกลือ ช่วยดูดความร้อน และช่วยพาให้ตัวยาซึม ผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น

การเก็บรักษาลูกประคบ

1.เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น

2.สำหรับลูกประคบ สมุนไพรสด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 3-5 วัน

การใช้งาน

1.สำหรับลูกประคบแห้ง ควรพรมน้ำบนลูกประคบก่อนนำนึ่ง

2.นำลูกประคบที่ได้นำไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่งประมาณ 15 – 20 นาที

ภาพประกอบ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คือ การขอขึ้นทะเบียน อย. และการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP มาตรฐาน อบรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดแผนไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวบ้านภายในชุมชน พร้อมทั้งผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคนได้รับความรู้มากมาย ทั้งนี้ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรจะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป

วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู