• ข้าพเจ้า นางสาวปกิตตา ขำวงศ์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เข้าร่มกิจกรรมอบรมการออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง หมู่9 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบโลโก้ โดยมีอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ ธนพล รามฤทธิ์ สาชาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โลโก้ที่ได้ออกแบบมี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยเบรคแตก ทาร์ตไข่ และขนมไทย และได้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์มา 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การออกแบบโลโก้ (กล้วยเบรคแตก โครกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ ออกแบบรูปกล้วยที่แบบเท่ๆ และใส่หมวกเชฟเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์ของโลโก้

แบบที่ 2 การออกแบบโลโก้ (กล้วยเบรคแตก โครกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ วาดรูปการ์ตที่เป็นรูปกล้วยขึ้นมาเพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์

แบบที่ 3 การออกแบบโลโก้ (กล้วยเบรคแตก โครกพลวงบ้านเอ๋ง!!) ใช้แนวคิดในการออกแบบคือ วาดรูปการ์ตูนน่ารักๆ ใส่หมวกเชฟ เพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์

ออกแบบโลโก้โดย นายพีรพัฒน์ คำปิน นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล

 • เด็กชายสองคน สื่อถึงลูกชาบฝาแฝดของเจ้าของร้าน ที่ชื่อน้องกู๊ดและน้องกลาส หน้าตามีความยิ้มแย้ม สดใส
 • หมวกเชฟ สื่อถึงความใส่ใจ การทำขนม และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่มากมาย
 • ทาร์ตไข่ ขนมที่ร้านกู๊ด&กลาส เบเกอรี่ ทำออกมาลักษณะด้านนอกเป็นแป้งทาร์ต ด้านในเป็นใส้ครีมนำไปอบด้วยความร้อน หน้าของครีมไหม้นิดๆ สีสวยกำลังดีและมีรสชาติที่หวานละมุน
 • วงกลมสีเหลือง สื่อถึงลักษณะของหน้าทาร์ตไข่ ที่เป็นครีมสีเหลือง สวยงามน่ากิน ส่วนขอบสีน้ำตาลสื่อถึงตัวแป้งทาร์ตของทาร์ตไข่
 • กุ๊ด&กลาส เบเกอรี่ ชื่อร้านขายทาร์ตไข่ของคุณแม่ ที่ได้แนวคิดมาจากชื่อของลูกชายฝาแฝดที้งสองคน

**สิ่งที่ต้องการแก้ไขคือ สติ๊กเกอร์เปลี่ยนจากรูปการ์ตูนเป็นรูปหน้าลูกเจ้าของผลิตภัณฑ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจที่พักอาศัย ได้เก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ หมู่14 บ้านไทยทอง ตำบลหนองโบสถ์ จำนวน 20 ชุด รายละเอียดที่ต้องเก็บข้อมูลคือ

 • มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 • มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 • มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 • เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

จากที่เก็บข้อมูลชาวบ้านในชุมชน ได้สังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครัวเรือน ว่ามีอาการเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ มีการล้างมือ รักษาความสะอาด เป็นประจำ เมื่ออยู่ร่วมกับคนกลุ่มมากสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อกลับจากภารกิจนอกบ้าน ก็ชำระร่างกาย ล้างมือ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที

วันที่ 2 ธันวาคม 2564
อาจารย์นัดหมายผู้ปฏิบัติงานประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา ได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง หมู่9 และมอบหมายงานเกี่ยวแบบฟอร์มการดำเนินงาน TSI ได้มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน โดยบัณฑิตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน

                 

วันที่ 6 ธันวาคม 2564
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก่ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนารภบพิตร ณ บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ตำบลหนองโบสถ์ โดยมีท่านผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน คณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกันทำความดี กวาดถนน ใบ้ไม้ เก็บขยะในชุมชน ได้สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในชุมชน

                           

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
แก้ไขงานการลงข้อมูลในระบบ CBD แก้ไขตำแหน่งพิกัดให้ถูกต้อง

สรุป

ได้รับความรู้จากการอบรมการออกแบบผลิตภัณ์ การแก้ไขในจุดต่างๆตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ฺ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากที่ได้สอบถามชาวบ้าน ได้มีการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยเป็นอย่างดี ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้าน เมื่อวันที่6 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความสามัคคีในการทำกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู