1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 : การเก็บข้อมูลU2T Trackerและการบริจาคของให้แก่ศูนย์ผู้กักตัวประจำหมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

HS03 : การเก็บข้อมูลU2T Trackerและการบริจาคของให้แก่ศูนย์ผู้กักตัวประจำหมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรภร มาตา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเชิญชวนกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนบริจาคของใช้สาธารณูปโภคที่จำเป็นให้แก่ศูนย์ผู้กักตัว บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ โดยนำมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ดูแลผู้กักตัวที่มาจากนอกพื้นที่

วันที่ 14 สิงหาคม 2654

อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมายการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อชี้แจงการทำงานในเดือนสิงหาคมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ตำบล ทั้งตำบลบ้านสิงห์และตำบลหนองโบสถ์ โดยมีการมอบหมายให้เก็บข้อมูลU2T Tracker โดยจะแบ่งเป็น แบบสำรวจสำหรับที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน โรงเรียนและตลาด

การจะเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย

1.1บัณฑิต จัดเก็บ 50 คน

1.2กลุ่มประชาชน จัดเก็บจำนวน 30 คน

1.3 นักศึกษา จัดเก็บ 20 คน

  1. กลุ่ม ศาสนสถาน ให้ประชาชน รับผิดชอบ

3.กลุ่มโรงเรียนและตลาด ให้ทีมบัณฑิตรับผิดชอบ แบ่งการจัดเก็บ ออกเป็น 2 กลุ่ม

หลังจากชี้แจงการทำงานประจำเดือนสิงหาคมเรียบร้อยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการเก็บภาพการประชุมออนไลน์ของทั้ง2ตำบลร่วมกันและสอบถามถึงปัญหาในการทำงานของเดือนที่ผ่านมาพบว่าไม่มีปัญหา

วันที่15สิงหาคม 2564

ช่วงเช้าทางผู้ปฏิบัติงานเองได้มีการลงพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัยในบ้านหนองทองลิ่ม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสนอง ปลักกระโทก เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่มทอง นำลงสำรวจและเก็บข้อมูล ช่วงบ่ายรวมตัวกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามตลาดโดยตลาดแบ่งเป็นสองแห่ง ได้แก่ ตลาดแม่ประคองซึ่งเป็นตลาดหลักและมีขนาดใหญ่ในตำบลหนองโบสถ์ที่พบว่าเปิดเป็นบางร้านเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19ที่กำลังระบาดทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนปิดร้านลงชั่วคราวและทำการเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียนคือโรงเรียนหนองโบสถ์หลังจากเสร็จภารกิจจึงมีการเก็บภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมครั้งนี้เป็นอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆและได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และพูดคุยถามไถ่ ทางผู้ปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งใจทุกครั้งที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือพบปะชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงานหวังว่าการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคนในหมู่บ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู