ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดสดออนไลน์และในช่วงเย็นของวันที่ 19 สิงหาคมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมกับทีมงาน ต. หนองโบสถ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่การแปรรูปขนมเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ 9 บ้านโคกพลวง เพื่อทำกิจกรรมแปรรูปขนมเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีกานถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อประชุมร่วมกันระหว่างคณะโครงการและกลุ่มประชาชน โดยมีวิทยากรในการให้ความรู้การสร้างความหลากหลายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้มากขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาทดลองทำได้แก่ ทาร์ตไข่ ส่วนผสมในการทำทาร์ตไข่มีดังนี้

ทาร์ตไข่

ทาร์ตไข่ ส่วนผสมของแป้งพาย

แป้งเอนกประสงค์ ​250 ​กรัม

เนยสด ​​​65 ​กรัม เนยขาว ​​​60 ​กรัม

น้ำตาลไอซิ่ง ​​1 ​ช้อนโต๊ะ

เกลือ ​​​1/4 ​ช้อนชา

น้ำเย็น ​​​50 ​กรัม

วิธีทำ

1. ร่อนแป้ง นำเนยที่แช่เย็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ+เนยขาว ใช้ที่ตัดเนย ผสมให้แป้งเคลือบเนยจะได้แป้งที่เป็นเม็ดร่วนๆ

2. ทำแป้งเป็นหลุมตรงกลางพักไว้

3. น้ำตาลไอซิ่ง + เกลือ+น้ำเย็น คนให้น้ำตาลกับเกลือละลาย นำไปเทใส่ในอ่างแป้ง (ข้อ2)ใช้ไม้พายคนตะล่อมให้เข้ากัน

4. นวดเล็กน้อยแค่ให้แป้งรวมตัวกันเป็นก้อน (ประมาณ 1-2 นาที) นำแป้งที่ได้ไปห่อด้วยพลาสติก นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย 1 ชม.

5. นำแป้งที่พักแล้วมารีด หนาประมาณ 1/8 นิ้ว รีดให้มีความหนาเท่าๆกัน

6. ใช้ที่ตัดคุกกี้ตัดออกเป็นชิ้นๆตามที่ต้องการ ( เศษที่เหลือ นำมารวมกันเป็นก้อน แล้วพักในตู้เย็น แล้วนำมารีดใช้อีกได้)

7. นำแป้งท่กรุลงพิมพ์ที่ทาไขมันไว้แล้ว กดแป้งให้แนบกับพิมพ์ อย่าให้มีฟองอากาศ ใช้ส้อมจิ้มให้เป็นรู้ทั่วทั้งพิมพ์ นำไปแช่เย็นอย่างน้อย 1 ชม. จากนั้นนำแผ่นอะลูมิเนียมว่างบนขนม ใส่ข้าวสารลงบนแผ่นฟอยล์ (ป้องกันไม่ให้แป้งพองตัวระหว่างอบ)

8. การอบแบ่งสองช่วง : ​ช่วงแรก อบไฟบน-ล่าง 180 องศา 10 นาที (ครบ 10 นาที นำออกมา เอาห่อข้าวสารออก) ​ช่วงสอง ไฟบน-ล่าง 180 องศา 10-15 นาที ดูให้เป็นสีเหลืองทองอ่อนๆ ​​​อบเสร็จนำออกจากพิมพ์ รอให้เย็นจึงจัดเก็บไว้ใช้งานต่อไป

ส่วนผสมไส้ทาร์ตไข่ Egg tart

ไข่แดงเบอร์ 2​​​3​ฟอง

น้ำตาลทรายป่น ​​​80 ​กรัม ​(1/2ถ้วยตวง)

แป้งข้าวโพด ​​​15​กรัม​(1+1/2ช้อนโต๊ะ)

วิปปิ้งครีม ​​​70​มล.​(1/2ถ้วยตวง)

นมสดจืด ​​​50​ml ​(1/4ถ้วยตวง)

กลิ่นวนิลลา ​​​1​ช้อนชา เกลือ ​​​​1/4 ​ช้อนชา **อบไฟบน-ล่าง เปิดพัดลม ​180°C ​30-35 นาที

กิจกรรมตั้งแต่เริ่มที่ได้ทำตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันมีดังนี้

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ถึงเดือนมีนาคม 2564

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามชุด (01) และ (02)ชุดแบบสแบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หมู่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายได้แก่ ม.8 บ้านท่าปูน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน

ประจำเดือนเมษายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วม”พิธีลงเสาเอก-เสาโท ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”ในการเข้าร่วม”พิธีลงเสาเอก-เสาโทศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนมหวานกับตัวแทนในหมู่บ้านโคกพลวง และตัวแทนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีการแปรรูปขนมหวานเช่นกัน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ จากการเข้าร่วมการรับฟังในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังคุณโจน จันใด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้าแห่งสวนพันพรรณ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันท์ เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการถ่ายทอดสดงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์โดยได้มีการเข้าร่วมพิธีการเปิดงานงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนได้รับชมการเปิดงานผ่านวิดีโอในการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้มีการร่วมฟังพระเทศน์ทางออนไลน์ซึ่งเป็นการฟังพระเทศน์ในแบบใหม่

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงาน ต.หนองโบสถ์ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและพิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานมาถ่ายทอดความรู้และสอนวิธีการออกแบบโดยได้มีการให้ชาวบ้านจับกลุ่มกับทีมงานช่วยกันออกแบบเพื่อนำเสนอโลโก้ที่ตนเองต้องการเพื่อที่จะนำมาติดบนผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์และมีความโดนเด่นเฉพาะที่น่าสนใจ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีการประชุมผ่าน Google meet  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับครัวเรือนและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 50 ชุดและการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับตลาดในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้กักตัวที่พักอยู่ ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง โดยมีทีม อสม. คอยรับการเเบ่งปันน้ำใจจากพวกเราเห็นการทำงานของ อสม. ผู้นำชุมชน เเละพี่น้องชาวบ้านเเล้ว ขอเเสดงความชื่นชมในความเสียสละของทุกท่านมากๆ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดเเละมีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรงเพื่อเป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับไวรัส

ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น วัฒนธรรมขององค์กรที่ทำงาน

ได้ฝึกตัวเองให้มีระเบียบวินัยเช่นการเข้า-ออกงานให้ตรงเวลา

ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายขึ้น

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการทำงานและเข้าใจหลักของการทำงานมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในตอนนี้ในการลงพื้นที่ในบางครั้งค่อนข้างลำบากเนื่องจากบางหมู่บ้านในตำบลมีการคัดกรองการเข้าออกภายในหมู่บ้านหรือการเลี่ยงการชุมนุมคนเยอะๆ

วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฎิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี

หากจำเป็นต้องลงพื้นที่ด้วยตนเองต้องรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองและบุคคลในชุมชน โดยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะความใกล้ชิดในการเก็บแบบสอบ หรือสื่อสารทางผู้นำในหมู่บ้านในการเก็บข้อมูล

การเพิ่มกิจกรรม

จัดกิจกรรมบรูณาการการมีกิจกรรมทางกายควบคู่กับจัดการเศรษฐกิจในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่า และการปั่นจักรยานสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชน

สรุปการทำงาน

ผลปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสนุกได้ความรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมทาร์ตไข่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและการทำกล้วยฉาบได้เรียนรู้วิธีเก็บรักษากล้วยที่แปรรูปแล้ว ได้ทำงานการเป็นทีมกับชาวบ้านในชุมชนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู