ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร เพ็งคำ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 31  กรกฏาคม  2564 ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง และ 15 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่บ้านหนองกันงา  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มตำบลหนองโบสถ์ ได้เดินทางไปมอบทีมโครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้กักตัวที่พักอยู่ ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2654    อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมายการประชุมอนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อชี้แจงการทำงานในเดือนสิงหาคมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ตำบล ทั้งตำบลบ้านสิงห์และตำบลหนองโบสถ์ โดยมีการมอบหมายให้เก็บข้อมูลU2T Tracker โดยจะแบ่งเป็น แบบสำรวจสำหรับที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน โรงเรียนและตลาด

1.การจะเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย

  • บัณฑิต จัดเก็บ 50 คน
  • กลุ่มประชาชน จัดเก็บจำนวน 30 คน
  • นักศึกษา จัดเก็บ 20 คน

2.กลุ่ม ศาสนสถาน ให้ประชาชน รับผิดชอบ โดยมีศาสถานทั้งหมด 4 แหล่ง และสำนักสงฆ์ 1 แหล่ง 

 

3.กลุ่มโรงเรียนและตลาด ให้ทีมบัณฑิตรับผิดชอบ แบ่งการจัดเก็บ ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแยกออกเป็นกลุ่มรับผิดชอบการตลาดซึ่งมีตลาดแม่ประคองอยู่ที่ตำบลหนองโบสถ์ และโรงเรียน มี 3 แหล่ง ซึ่งมีดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม โรงเรียนบ้านสระประดู่             

         หลังจากชี้แจงการทำงานประจำเดือนสิงหาคมเรียบร้อยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการเก็บภาพการประชุมออนไลน์ของทั้ง2ตำบลร่วมกันและสอบถามถึงปัญหาในการทำงานของเดือนที่ผ่านมาพบว่าไม่มีปัญหา

      วันที่ 15 สิงหาคม 64 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองกันงา หมู่ที่ 10  ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( Emerging infectious diseases ) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา โดยมีแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสน์สถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  โดยแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้นแบ่งออกเป็นเดือนสิงหาคม   ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินตนเอง และครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยในกลุ่มของประชาชน ได้รับผิดชอบในด้านศาสนสถาน และที่พักอาศัย

     ส่วนในด้านแบบสำรวจสำหรับศาสน์สถาน เกี่ยวกับโรคระบาดอยู่ขณะนี้ทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลและได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยกันเป็นอย่างดีให้มีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากเวลาออกจากบ้านไปในที่ต่างๆเช่น ในเขตชุมชนและตลาด ในด้านแบบฟอร์ม 06 ทางข้าพเจ้ากลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายในด้าน ศาสน์สถาน ซึ่งในตำบลหนองมีศาสน์สถาน มี 4 แห่งและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง

1.วัดหนองยาง

2.วัดหนองโบสถ์

3.วัดหนองกันงา

4.วัดสุวรรณาราม 

 

 

      จากการสำรวจศาสน์สถาน เจ้าอาวาส ได้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดและการป้องกันนั้นพบว่าในทุกวัดมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี มีการคัดกรองพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นจัดที่ล้างมือพร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือในบริเวณต่างๆ มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงทำความสะอาดห้องส้วม ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ในทุกครั้งที่ทางวัดมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวก เช่น หากที่วัดมีการจัดงานศพ จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.มาตั้งโต๊ะจุดคัดกรองประชาชนที่มาเข้าร่วมงานศพ มีการตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิ และมี เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างทำความสะอาดมือไว้บริการ

 

 

สรุปการปฏิบัติงานการเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชน ประชนชนมีการดูแลตนเอง สังเกตอาการของตนเอง ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ สำหรับตลาดมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันโควิด-19 มีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ และมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู