ข้าพเจ้า นางสาวภัทรภร มาตา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้​นัด​หมาย​ให้​ทีม​งาน​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ในโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​ เข้า​ร่วม​ประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 11.00 น. ในการประชุมในครั้งนี้ อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้ประชุมถึงเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ในการประชุมได้มีการร่วมกันวางแผน และทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงพื้นที่การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงงาน​ให้​กับทีม​​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ในโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​ได้ไปทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้​นัด​หมาย​ให้​ทีม​งาน​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ในโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​เข้า​ร่วม​ประชุม​ออนไลน์​ผ่าน​ Google meet เวลา​ 19.​00 น. เพื่อชี้แจงการทำงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน

23พฤษภาคม 2564

ได้มีการประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทางคณะผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน โดยในครั้งนี้ได้มีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยการอบรมครั้งนี้ทางอาจารย์ได้เชิญผู้ประกอบการที่มีความต้องการที่อยากมีLogo สินค้าเป็นของตนเองร่วมกันคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ตนเองต้องการ มีทั้งขนมบ้าบิ่น ทาร์ตไข่ กล้วยเบรกแตกและขนมตาล เพื่อนำไปต่อยอดให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีรูปธรรมให้แก่ชุมชนและให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค

คำจำกัดความของคำว่า LOGO

LOGO = ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนหรือสินค้า เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และกระบวนการจดจำ โดยตราสินค้าต้องจดจำง่าย และแสดงแนวความคิด เจตนารมณ์ขององค์กร สินค้า หรือบริการได้

26 พฤษภาคม 2564

วิสาขบูชาวันนี้ทำความดีเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน…ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งกับการจัด  “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ การเสวนาป่าชุมชน เเละการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะผู้ปฏิบัติร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้อีกด้วย

 

29 พฤษภาคม 2564

ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ได้ไปดูแลต้นไม้ที่ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงปลูกไปเมื่อวันที่26 พฤษภาคม โดยต้นไม้เกิดการเสียหาย เนื่องด้วยมีพายุฝน ทำให้ทางตัวแทนและครูโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ร่วมกันซ่อมแซมต้นไม้ที่เกิดการเสียหายรวมถึงเก็บขยะบริเวณโดยรอบพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์อีกด้วย

30 พฤษภาคม 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกให้แก่ตัวแทนของละหมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ ในวันอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19   ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์

6 มิถุนายน 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลลงระบบแอพลิเคชั่น U2Tลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายบุคคลเพิ่มเติม ผ่านทาง Website  Application U2T เกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้าน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 2. แหล่งท่องเที่ยว
 3. ที่พัก/โรงแรม
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 6. เกษตรกรในท้องถิ่น
 7. พืชในท้องถิ่น
 8. สัตว์ในท้องถิ่น
 9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยเก็บข้อมูลในส่วนของร้านค้าประจำถิ่นทั้งหมดของตำบลหนองโบสถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ขายเป็นอย่างดี เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการและคำแนะนำเมื่อได้ครบตามแผนที่กำหนดจึงทำการลงสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งน้ำในท้องถิ่นที่มีทั้งหมดในตำบลหนองโบสถ์รวมถึงพืชที่มีในท้องถิ่น โดยพบมากเป็น กล้วย และมะพร้าวที่มีมากกว่าพืชชนิดอื่นๆอีกด้วย

 

12 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่12 มิถุนายน 2564 นำโดย คุณหมอญาดา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม) และคุณหมอปรีชา ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค covid -19 วิธีการสังเกตอาการ การป้องกัน และดูแลรักษา ให้กับคนในชุมชน สอนวิธีการใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และรวมไปถึงการรณรงค์สนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีน โดยมีความเสี่ยงน้อยก็อาจเลี่ยงการฉีดไปก่อนได้ หากมีโรคประจำตัวสิ่งสำคัญคือการปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีด และหากตัวเรามีความเสี่ยงสูงแต่สภาพร่างกายแข็งแรงการรับวัคซีนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้เราได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น อย่างน้อยวัคซีนอาจเป็นตัวที่ทำให้เมื่อเราได้รับเชื้ออาจมีผลกระทบน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด นอกจากการให้ความรู้ทางคณะผู้ทำงานยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชนและมีการแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์หมู่บ้านละ 60 ขวด

เนื่องด้วยการทำงานของผู้ปฏิบัติงานคือการลงพื้นที่พบปะผู้คนในชุมชน จึงต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตนเองและผู้คนในชุมชน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในด้านสุขภาพ สรุปได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. มาตราการป้องกันโควิด

การป้องกัน ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

– ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

– รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

– สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

– ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

– ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

– เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

– หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 1. การทำสเปรย์แอลกอฮอล์

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีความเห็นพ้องที่จะทำสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายแก่ชาวบ้านซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ในแต่ละครัวเรือน

 1. เชิญชวนรณรงค์ฉีดวัคซีน

การ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” เป็นการป้องกันโรค และหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ดีที่สุด หลายภาคส่วนจึงได้ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อช่วงเวลาของการ “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ใกล้เข้ามาทุกที หลายคนอาจจะกังวลว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? ต้องเตรียมตัว เตรียมพร้อมอย่างไร?  เพราะ “การฉีดวัคซีนโควิด-19” มีทั้งผู้ที่ไม่ได้รับผลข้างเคียงใด  และผู้ที่มีผลข้างเคียง

เตรียมตัว “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ได้อย่างไรบ้าง

6 ข้อแนะนำ เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีดังนี้

3.1ออกกำลังกายได้ปกติ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

3.2 วันที่ฉีดวัคซีน ให้รับประทานอาหาร และดื่มน้ำตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดชา/กาแฟ หากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ ก็ให้ใช่ยานั้นตามปกติ เว้นแต่แพทย์แนะนำให้หยุด ผู้หญิงที่มีรอบเดือนในวันที่ฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ

3.3 หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

3.4 ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมงหรืออาจรับประทานยากลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen ได้ หากไม่มีข้อห้ามอื่น

3.5 การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ 2 สัปดาห์ ยกเว้นมีความเร่งด่วนอยู่ในพื้นที่ระบาดให้ฉีดได้เลย สำหรับวัคซีนอื่นที่จำเป็น เลื่อนกำหนดไม่ได้ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด บาดทะยักเมื่อมีบาดแผลก็ให้ฉีดไปตามตารางการฉีดของวัคซีนนั้นได้

3.6 ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีกประมาณ 2-5 นาที

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ประสบการณ์การทำงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่รวมถึงได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดีกว่าเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเราทำการลงพื้นที่บ่อยและทุกเดือนทำให้ชาวบ้านเริ่มชินและให้การต้อนรับ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19 และทางผู้ปฏิบัติงานหวังว่าการทำงานครั้งต่อไปจะประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู