ข้าพเจ้า นางสาวภัทรภร มาตา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมายผู้ปฎิบัติงานประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม และมอบหมายงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  โดยแบ่งเป็น 4 แห่ง ได้แก่

-ที่อยู่อาศัย จะแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ

-ศาสนสถาน แบ่งเป็นการรับผิดชอบของประชาชน

-โรงเรียน โดยบัณฑิตและประชาชนรับผิดชอบร่วมกัน

-ตลาด รับผิดชอบโดยบัณฑิตตามที่แบ่งกลุ่ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

อาจารย์นัดหมายประชุมเพื่ออบรมและชี้แจงการปฎิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยจะอบรมกันที่ศาลาประชาคม บ้านโคกพลวงหลังจากประชุมเสร็จมีการถ่ายรูปร่วมกัน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เรียนเชิญ ดร.สุกัญญา ทองขันและ อ.สุภาวรัตน์ ผลินยศ วิทยากรประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ยาหม่องไพล น้ำมันเหลืองและสเปรย์ไล่ยุงแก่ผู้ปฏิบัติงานชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมถึงสาธิตวิธีการทำอย่างละเอียดทุขั้นตอนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขั้นตอนการทำ มีดังนี้

 

1.สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

-เอทิลแอลกอฮอล์ 1ลิตร   -ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

-ผิวมะกรูด 50 กรัม     -การบูร 50กรัม

วิธีทำ

นำตะไคร้หอมและมะกรูดโดยเอาแต่ผิวมะกรูดหั่นเป้นชิ้นเล็กๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

แช่มะกรุดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

กรอกใส่ขวดนำไปใช้งาน

2.น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล

ส่วนประกอบ

-ไพล 200 กรัม           -ขมิ้น 50 กรัม

-น้ำมันมะพร้าม 100 กรัม

วิธีทำ

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัดมาปลอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบาง จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวโดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลกรอบเหลือง กรองเอาแต่น้ำมันจะได้น้ำมันไพล ประมาณ 70-80 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบน้ำมันเหลือง

-เมนทอล 120 กรัม    -การบูร 80 กรัม

-พิมเสน 40 กรัม  -น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย แล้วจึงเติมน้ำมันไพลและเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

3.ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

-วาสลีน 120 กรัม       -พาราฟิน 80 กรัม

-น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร  -พิมเสน 20 กรัม

– เมนทอล 20 กรัม  -การบูร 20 กรัม

-น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร -น้ำมันระกำ 100 กรัม

วิธีทำ

ชั่งพาราฟิน และวาสลีนลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห้นว่าพาราฟินและวาสลีนเริ่มละลายใส

ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันไพล คนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

เมื่อพาราฟินและวาสลีนใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมส่วนผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัสคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หลังจากทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสร็จได้มีการถ่ายรูปร่วมกันและนำผลิตภัณฑ์ที่ได้แจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และการอบรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและราบรื่น

ช่วงบ่ายผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถาม U2T SROI สอบถามกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร คือ ป้าไว นางทองม้วน รังพงษ์  ผลตอบรับในการสัมภาาณ์เกี่ยวกับการทำโครงการ U2T มีผลดีต่อกลุ่มงานวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร เป็นอย่างดี ส่งเสริมด้านรายได้ร่วมถึงสุขภาพจิตใจที่ดีแก่ป้าไว เพื่อไปพัฒนาสวนป่าในโครงการพระราชดำริต่อไป

สุดท้ายการอบรมในครั้งนี้ผู้ฎิบัติงานได้มีความรู้ในการ ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีประโยชน์และทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้และนำไปต่อยอดใช้ได้ในอนาคต และยังได้พบปะกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน และที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ ท่านอาจารย์ดร.ดร.สุกัญญา ทองขันและ อ.สุภาวรัตน์ ผลินยศ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาสาธิตวิธีการทำในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้านโคกพลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และชาวบ้านทุกๆท่านที่เข้าอบรมโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู