ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร สุบงกช ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมปฏิบัติงาน ตำบลหนองโบสถ์รวมถึงชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีพิธีกรพูดและแจ้งรายละเอียดของงานทำให้การร่วมงานในครั้งมีประโยชน์และได้บุญเป็นอย่างมาก

รูปภาพพิธียกเสาเอกเสาโท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุม MEET กับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อหาข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์        

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ได้ไปจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์

รูปภาพจัดสถานที่

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรทีมงานปฏิบัติงานทุกคนและชาวบ้านได้เข้าร่วมประชุมค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ และได้พูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆของตนเองในชุมชน เช่น กล้วยฉาบ กล้วยฉาบอบเนย กล้วยฉาบอบเค็ม  กล้วยเบรกแตก  ข้าวฮ่าง ทาร์ตไข่ ขนมบ้าบิ่น ขนมตาล ความต้องการของชุมชนนี้คือ ช่วยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นไปในระดับหนึ่ง และบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู