ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร สุบงกช ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานรวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลกับชาวบ้านเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับ

  1. LOGO=ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตน หรือสินค้า เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ และกระบวนการจดจำ โดยตราสินค้าต้องสื่อสารได้ จดจำง่าย และแสดงแนวความคิด เจตนารมณ์ขององค์กร สินค้า หรือบริการได้

LOGO ที่ดีต้อง

  1. จำนวนสีไม่มาก

2. จดจำได้ง่าย

3. เด่นชัด ดึงดูด

4. ย่อหดได้

5. ใช้ในหลายช่องทาง

6. มีเรื่องราว

7. แตกต่าง

  1. หน้าที่บรรจุภัณฑ์

1. ต้องปกป้องสินค้าได้

2. ขนส่งได้

3. เป็นสุดยอดพนักงานขาย

หลังจากได้บรรยายเสร็จแล้วได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทาร์ตไข่ บ้าบิ่น กล้วยเบรกแตก และให้ทีมงานผู้ปฎิบัติงานเข้ากลุ่มเพื่อช่วยกันคิดออกแบบโลโก้

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ธรรมะวันวิสาขบูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่ได้ทำคือ การเสวนาป่าชุมชนและการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อไปตรวจดูต้นไม้ที่ได้ปลูก ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้ไปเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T โดยมีหัวข้อดังนี้

ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

แหล่งท่องเที่ยว

ที่พัก/โรงแรม

ร้านอาหารในท้องถิ่น

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

เกษตรกรในท้องถิ่น

พืชในท้องถิ่น

สัตว์ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ที่ศาลากลางบ้านโคกพลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต หนองทองลิ่ม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรน่าที่พึ่งค้นพบใหม่โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ช่วงปลายปี 2019 โดยจะมีอาการ ไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านทางการ ไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 ขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที และควรเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่เชื้อ

การใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่
  2. ดันด้านสีเข้มหรือมันวาวออกด้านนอกให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูก
  3. คลี่รอยจีบออกคลุมทั้งจมูกจนถึงปลายคางคล้องสายรัดกับใบหูหรือผูกให้แน่น
  4. กดตรงขดลวดให้พอดีกับจมูกจนมิดชิด
  5. ล้างมือให้สะอาดหลังจากถอดหน้ากากอนามัย
  6. ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันและไม่ควรใช้อันเดิมเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

หลังจากนั้นได้สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์และแจกให้กับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน

สรุปผลการปฎิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้ความรู้และได้ประสบการณ์เป็นอย่างดีมีชาวบ้านเข้าร่วมและให้ความสนใจอย่างมากเพราะสถานการณ์ช่วงนี้ทำให้ต้องตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู