ข้าพเจ้านายกันตพงษ์ คำวิชัย ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์                                                                                      หลักสูตร:HSO3 การเเปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน                                                                          การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้​นัด​หมาย​ให้​​​ผู้​ปฏิบัติ​งานตำบลหนองโบสถ์ เข้า​ร่วม​ประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุมในครั้งนี้ อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้ประชุมถึงเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ในการประชุมได้มีการร่วมกันวางแผนและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงพื้นที่การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงงาน​ให้​กับทีม​​ผู้​ปฏิบัติ​งานให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

อาจารย์​ประจําหลักสูตร​ได้​นัด​หมาย​ให้​ทีม​งาน​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ในโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​เข้า​ร่วม​ประชุม​ออนไลน์​ผ่าน​ Google meet เวลา​ 19.​00 น. เพื่อชี้แจงตารางการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน

 

วันที่23พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทางคณะผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนและให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคเเละได้จัดทำการบันทึกวิดีโอ covid week รณรงค์การฉีดวัคซีน

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ในโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตําบล​แบบ​บูรณ​าการ​ ร่วมกันทำความดีเนื่องในวันวิสาขบูชา ทำความดีเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน…ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งกับการจัด“โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ การเสวนาป่าชุมชนเเละการปลูกป่าในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

 

30 พฤษภาคม 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกันผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับตัวแทนของหมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ ในวันที่จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์

 

6 มิถุนายน 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลลงระบบแอพลิเคชั่น U2Tลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายบุคคลเพิ่มเติม ผ่านทาง Website  Application U2T เกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้าน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่12 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่12 มิถุนายน 2564 นำโดย คุณหมอญาดา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม) และคุณหมอปรีชา ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค covid -19 วิธีการสังเกตอาการ การป้องกัน และดูแลรักษา ให้กับคนในชุมชน สอนวิธีการใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และรวมไปถึงการรณรงค์สนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยก็อาจเลี่ยงการฉีดไปก่อนได้ หากมีโรคประจำตัวสิ่งสำคัญคือการปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีดทางคณะผู้ทำงานยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชนและมีการแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถรวมถึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เเละได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 และทางผู้ปฏิบัติงานจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานไปพัฒนาปรับปรุงเเก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาชุมชนในครั้งต่อไป

วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู