ข้าพเจ้านายมานะชัย มะลัยไธสงค์ ประเภทประชาชน ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า และทีมงาน ได้เข้าร่วมปลูกป่าใน”โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โรงเรียนหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้ากับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกันจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์และบรรจุใส่ขวด เพื่อนำไปแจกชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  และรวมไปถึงการรณรงค์สนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยมีคุณหมอญาดาและคุณหมอปรีชาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่มมาให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน การสังเกตอาการและได้อธิบายการส่วมใส่หน้ากากอนามัยและทิ้งหน้ากากอนามัยแบบถูกวิธีและรวมไปถึงการรณรงค์สนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-19

อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในชุมชนและมีการมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับ 14 หมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์ แต่ละหมู่บ้านจะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์หมู่บ้านละ 60 ขวด และได้สเปรย์แอลกอฮอล์ให้ผู้นำชุมชน เพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองโบสถ์

 

อื่นๆ

เมนู