ข้าพเจ้านางสาวปกิตตา ขำวงศ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน ในเรื่อง อบรมการออกแบบสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  อาจารย์นัดหมายลงพื้นที่เฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน ส่วนกลุ่มนักศึกษา รับชมผ่านทางออนไลน์ ในการอบรมมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความรู้และแนะนำในการออกแบบให้มีความโดดเด่น ให้ผู้บริโภคมีความสนใจผลิตภัณฑ์ ในการอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านมีความสนุกสนาน ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ธรรมมะวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นสำรวจข้อมูล ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลที่ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม covid-19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 วิธีการป้องกัน และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และอาจารย์ได้สาธิตการทำสเปร์แอลกอฮอล์

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
   •ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือ
   •รักษาระยะห่าง
   •รักษาความสะอาด
   •สวมหน้ากากอนามัย
   •ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
   •หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์
การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

   •ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หันด้านสีเข้มออกด้านนอก ให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูก
•คลี่รอยจีบออกคลุมทั้งจมูกจนถึงปลายคาง
•คล้องสายกับใบหูหรือผูกให้แน่นกดตรงขดลวด ให้พอดีกับสันจมูกจนมิดชิด
•ห้ามนำมือไปจับบริเวณด้านนอก เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่

การทำสเปร์แอลกอฮอล์มีดังนี้

ส่วนผสม
1.แอลกอฮอล์ 1000 ml.
2.ไฮโดรเจน 56 ml.
3.กรีเซอรีน 20 ml.
4.น้ำเปล่า 260 ml.
5.สีผสมอาหารสีฟ้า หรือไม่ใส่ก็ได้

วิธีทำ
1.เทแอลกอฮอล์ที่ตวงแล้วลงในภาชนะ
2.เทไฮโดรเจนที่ตวงแล้วลงไปแล้วคนให้เข้ากัน
3.เทกรีเซอรีนที่ตวงแล้วลงไปแล้วคนให้เข้ากัน
4.นำสีผสมอาหารผสมกับน้ำเปล่าที่ตวงแล้วคนให้เข้ากัน แล้วเทลงในภาชนะคนให้เข้ากัน
5.บรรจุใส่ภาชนะที่ต้องการแต่ต้องเป็นภาชนะที่ปิดสนิท และนำไปใช้ได้ทันที

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้นำสเปร์แอลกอฮอล์ไปแจกให้กับผู้นำหมู่บ้าน และให้ผู้นำกระจายแจกให้กับชาวบ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้รับความรู้มากมาย สนุกกับการทำลงพื้นที่ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี และอยากเชิญชวนให้ชาวบ้านหมั่นดูแลความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู