ข้าพเจ้า นางสาวปกิตตา ขำวงศ์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ( ประเมินรอบเดือนกรกฎาคม ) จำนวน 20 คน มันทั้งหมด 6 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
– เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่
– ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่
– ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม่
2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
3.มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
4.มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
5.ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
6.เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านไทยทอง หมู่ 14 ตำบลหนองโบสถ์ ได้ประสานกับท่านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนได้สังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อยู่อาศัยร่วมกันว่าเป็นกลุ่มในการติดต่อโรคโควิด-19 หรือไม่ ชาว​บ้าน​ใน​หมู่บ้าน​จะ​ไม่​ค่อย​เดิน​ทาง​ไป​ไหน​มา​ไห​น ส่วน​ใหญ่​ก็​จะ​ไป​ไร่​ไป​นา​ และผู้ที่มาจากต่างจังหวัดก็จะนำไปที่ศูนย์กักตัว คนในชุมชนมีวิธีการป้องกันและดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัดให้มีความสะอาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในฝูงชนมากๆ ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาด และพกสเปร์แอลกอฮอล์ตลอดเวลา

สรุป
การเก็บข้อมูลคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครัวเรือน รู้จักวิธีการป้องกันการแพร่โรคระบาดโควิด-19 รักษาสุขภาพอนามัยล้างมือบ่อยๆ และข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

 

อื่นๆ

เมนู